Shadow Fade Transitions với TranShadow cho FCPX

TranShadow từ Pixel Film Studios cung cấp cho người dùng FCPX một cách mới làm mờ dần từ clip này sang clip khác.TranShadow cho phép người sử dụng với một màu sắc lạ mắt, trong khi thêm hiệu ứng lăng kính và blur. Người dùng FCPX có thể áp dụng các cài đặt trước của TranShadow cho phép ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng chuyển tiếp giữa các đoạn phim, tiết kiệm thời gian cho bất kỳ trình chỉnh sửa nào.Shadow Fade Transitions với TranShadow cho FCPX

Hơn 50 Transitions

TranShadow cho Final Cut Pro X đi kèm với hơn 50 bộ cài đặt có thể chuyển tiếp kéo và thả khác nhau. Mỗi giá trị cài đặt trước có một đổ bóng độc đáo. TranShadow chuyển đổi hiệu ứng và dễ sử dụng, được thiết kế với bất kỳ trình biên tập nào.

Bao gồm Tính năng Blur và Prism Effects

TranShadow có chứa Prism và Blur kiểm soát tốc độ phóng đại. Các cài đặt trước của TranShadow cho hiệu quả chậm và thanh lịch, hoặc nhanh chóng và hỗn độn tùy thuộc vào người sử dụng. Tính méo mó linh hoạt và mờ của TranShadow thêm tính hiện thực và phong cách cho bất kỳ projects nào.

Transitions Kéo và thả

TranShadow for Final Cut Pro X được xây dựng như là một bộ công cụ Chuyển tiếp. Người dùng FCPX có thể áp dụng từng giá trị đặt sẵn giữa các clip mong muốn và điều chỉnh thời gian phù hợp. TranShadow là một công cụ đơn giản có thể được sử dụng trong Video Projects, hoặc Slide Shows với Still Photos.

Được thiết kế cho Final Cut Pro X

TranShadow được thiết kế để làm việc hoàn hảo trong Final Cut Pro X, tiết kiệm thời gian của người sử dụng. Người dùng TranShadow chỉ cần chọn cài đặt sẵn mong muốn trong cửa sổ chuyển đổi và sửa đổi các hiệu ứng làm mờ. Các biên tập viên Final Cut Pro X cũng có thể điều chỉnh độ dài của mỗi quá trình chuyển đổi với thời gian render và xuất ra ngắn.

store.pixelfilmstudios.com/product/transhadow/

Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Project After Effects Giới thiệu Trailer hiệu ứng đẹp

Project Video After Effects legends blockbuster trailer này sẽ đưa video của bạn lên một t…