In The Space Intro 19876712 Videohive – After Effects Templates

Bạn có thể thay đổi màu sắc, thời gian, máy ảnh, hoạt hình? – Tất cả được thực hiện trong dự án After Effects – Có thể chỉnh sửa với After Effects /cs5.5,CS6,CC,CC2014 – Hoạt động với bất kỳ tốc độ khung hình nào – dễ dàng chỉnh sửa – FULL HD -Nhúng plugin -Drag and drop

AUDIO: https: // audiojungle. net / item / cinema-logo-2/7541003

TẢI VỀ [153 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Download 1600+ video transitions – Videohive Transitions V5.3 Cr@ck

Hơn 1600 hiệu ứng chuyển tiếp After Effects cho bất kỳ dự án video nào! Làm cho video của …