Nếu khi bạn mở Outlook 20016 hoặc bất kỳ chương trình nào khác trên máy tính Windows 10/8/7, bạn nhận được thông báo – Không thể đăng ký một tệp VB Script dll. Cài đặt lại hoặc chạy Regsvr32.exe Vbscript.dll để tự đăng ký (Failed to register a VB Script dll. Reinstall or run Regsvr32.exe Vbscript.dll to self-register); thì bài đăng này có thể giúp bạn. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ phải đăng ký lại tệp vbscript.dll .

Failed to register a VB Script DLL

Sửa lỗi không thể đăng ký tệp VB Script DLL trên Windows 7/8/10
Sửa lỗi không thể đăng ký tệp VB Script DLL trên Windows 7/8/10

Từ menu Win+X, mở Command Prompt as Administrator, gõ như sau và nhấn Enter:

regsvr32.exe vbscript.dll

Thao tác này sẽ đăng ký lại tệp DLL có liên quan bằng cách sử dụng công cụ OS.exe regsvr32.exe . Công  cụ Regsvr32 là một tiện ích dòng lệnh có thể được sử dụng để đăng ký, và bỏ đăng ký các điều khiển OLE dưới dạng các điều khiển DLL và ActiveX (OCX) trong hệ điều hành Windows. Bạn sẽ thấy thông báo sau nếu nó chạy thành công – DllRegisterServer in vbscript.dll succeeded.

Nếu nó không hoạt động và tệp DLL không đăng ký được, hãy đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên, sau đó đăng ký tệp DLL.

Bạn cũng có thể tải xuống bản sửa lỗi đăng ký sẵn sàng sử dụng của tôi tại đây .

Tạo điểm khôi phục hệ thống system restore trước và sau đó nhấp đúp vào tệp .reg đã tải xuống để thêm nội dung của nó vào Registry của bạn. Nếu điều này giúp được bạn, nếu không, bạn có tùy chọn hệ thống của bạn trở lại điểm đã tạo với System restore.

Bạn cũng có thể sử dụng File Association Fixer của chúng tôi để sửa liên kết tệp VBS và xem liệu nó có phù hợp với bạn hay không. Chúc bạn thành công.

Xem thêm KIẾN THỨC MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Sửa lỗi trình khởi chạy máy ảo Java trên Windows 11/10

Java là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, không chỉ là một cách để viết chương tr…