Nếu bạn nhận được Lỗi “Error 0x800700DF, The file size exceeds the limit allowed and cannot be saved” khi sao chép hoặc di chuyển tệp, trên máy tính Windows của bạn, sang ổ đĩa khác hoặc thiết bị bên ngoài, dưới đây là một số giải pháp giúp bạn khắc phục sự cố.

Ngay cả khi bạn có nhiều hơn không gian yêu cầu trên ổ đĩa đích, bạn có thể nhận được lỗi này. Đây là những gì bạn có thể làm trong những tình huống như vậy.

1] Kiểm tra cài đặt Registry

Có một tệp đăng ký quyết định có thể sửa đổi bao nhiêu dữ liệu tại một thời điểm. Nếu giá trị đó bị hỏng theo bất kỳ cách nào, bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề.

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Registry Editor, đảm bảo bạn đã tạo một điểm khôi phục hệ thống hoặc thực hiện sao lưu các tệp Registry của bạn . Sau đó, nhấn Win + R, gõ regedit và nhấn nút Enter để mở Windows Registry và điều hướng đến vị trí sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

Ở phía bên tay phải, bạn sẽ thấy một phím gọi là FileSizeLimitInBytes .

Sửa lỗi Kích thước tệp vượt quá giới hạn cho phép và không thể lưu 1

Nhấp đúp vào đó để sửa đổi nó.

  • Nếu chọn Hexadecimal , đảm bảo rằng giá trị được đặt là 2faf080 .
  • Nếu Decimal được chọn, hãy chắc chắn rằng giá trị được đặt là 50000000 . Nếu giá trị đó không giải quyết được sự cố của bạn, hãy thử sử dụng giá trị này: 4294967295 .

Khởi động lại máy tính của bạn. Ngoài ra, bạn có thể khởi động lại dịch vụ WebClient . Để thực hiện việc này, hãy mở Windows Services Manager (vào start gõ services.msc ) và xác định dịch vụ WebClient . Sau khi nhấp hai lần vào nó, bạn sẽ thấy hộp Properties của nó mở ra. Nhấn Stop và sau đó  nhấn nút Start để khởi động lại dịch vụ.

Bây giờ kiểm tra xem bạn có thể sao chép các tập tin mà không có bất kỳ vấn đề hay không.

2] Cấu hình giới hạn kích thước tệp tối đa trong SharePoint

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft SharePoint và nhận được vấn đề này trong khi dán tệp vào thư mục SharePoint, bạn nên kiểm tra giới hạn kích thước tệp tối đa. Để thực hiện điều đó, bạn cần mở Central Administration và tìm hiểu Manage web applications trong Application Management. Sau đó, chọn ứng dụng SharePoint và mở General Settings.

Tiếp theo, bạn cần phải tìm ra tùy chọn Kích thước Maximum Upload và chọn một giá trị tương tự như Maximum Workbook Size trong Excel Services hoặc cao hơn.

Nhấp vào nút OK để lưu thay đổi của bạn. Bây giờ hãy thử dán tệp vào thư mục SharePoint và kiểm tra xem vấn đề lỗi còn nữa hay không.

3] Thay đổi hệ thống tập tin

Nếu bạn đang đối mặt với sự cố này trong khi sao chép tệp vào thiết bị bên ngoài như thẻ SD hoặc USB, bạn có thể thử thay đổi Hệ thống Tệp của thiết bị đó. Để làm điều này, bạn cần phải định dạng thiết bị bên ngoài.

Cắm ổ USB và mở This PC . Nhấp chuột phải vào ổ USB và chọn Format (Định dạng) . Trong cửa sổ Format , chọn NTFS ở File system và nhấp vào nút Start .

Sửa lỗi Kích thước tệp vượt quá giới hạn cho phép và không thể lưu

Sau khi kết thúc, kiểm tra xem bạn có thể sao chép các tập tin hay không.

Hy vọng các giải pháp trên giúp bạn giải quyết vấn đề.

Xem thêm KIẾN THỨC MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Sửa lỗi trình khởi chạy máy ảo Java trên Windows 11/10

Java là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, không chỉ là một cách để viết chương tr…