plugins Super Carousel wordpress

Super Carousel là một plugin đa phương tiện đáp ứng mục đích và hình ảnh WordPress. Điều đó có hệ thống quản lý nội dung và hình ảnh riêng và cũng hỗ trợ Post, Custom Post, Phân loại, Phân loại tùy chỉnh, YouTube, Nguồn cấp RSS và Flickr. Hệ thống mẫu sẵn có, các bộ lọc và hành động giúp dễ dàng tùy biến.

Nó thậm chí còn dễ dàng hơn để đưa hình ảnh có chiều cao khác nhau với nhau nên chiều rộng là động với chiều cao cố định để trang web của bạn trông đẹp mắt.

https://codecanyon.net/item/super-carousel-responsive-wordpress-plugin/4505016

 

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin WP Automatic v3.55.6 – WordPress Content Auto-Pilot

WP Automatic v3.55.6 là plugin Premium WordPress có thể  tự động lấy nội dung giúp bạn cập…