Tải về hơn 900 hiệu ứng văn bản Premium đa dạng cho Photoshop

Điểm nổi bật:

  • Hiệu ứng văn bản cao cấp của Photoshop.
  • Dễ dàng tùy chỉnh – các lớp được tổ chức tốt.
  • Làm việc với bất kỳ phông chữ hoặc hình dạng nào.
  • Nhanh chóng biến văn bản phẳng của bạn thành một phiên bản 3D thú vị.
  • 100% có thể mở rộng.
  • Tất cả các tệp được phân phối theo định dạng .psd và yêu cầu Photoshop CS5 trở lên (bao gồm Photoshop CC 2017).

TẢI VỀ Part 1[1 GB]TẢI VỀ Part 2[1 GB]TẢI VỀ Part 3[742 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải về Set of Open Layer Images and Vector Desktop Calendar 2020

Phần này bao gồm hình ảnh nguồn mở và lịch vector máy tính để bàn 2020 với hai thiết kế kh…