Tải xuống 134 Brushes Spotlight cho Photoshop

File tải xuống chứa một tệp Photoshop * .abr với độ phân giải cao (tối đa 4995×4995 px) với 134 Spot Lights cho Photoshop CS6 đến CC202x.

Download Part 1 [500 MB]Download Part 2 [82 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Hơn 120 bài đăng quảng cáo trên Instagram – Instagram Social Media Bundle

Bộ sưu tập này bao gồm hơn 120 bài đăng quảng cáo trên Instagram với nhiều chủ đề khác nha…