Tải xuống 134 Brushes Spotlight cho Photoshop

File tải xuống chứa một tệp Photoshop * .abr với độ phân giải cao (tối đa 4995×4995 px) với 134 Spot Lights cho Photoshop CS6 đến CC202x.

Download Part 1 [500 MB]Download Part 2 [82 MB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Vector thực đơn thức ăn và quán cà phê

Trong phần này, bạn sẽ thấy 5 files menu “quán cà phê” và “thức ăn nhanh…