Tải xuống 134 Brushes Spotlight cho Photoshop

File tải xuống chứa một tệp Photoshop * .abr với độ phân giải cao (tối đa 4995×4995 px) với 134 Spot Lights cho Photoshop CS6 đến CC202x.

Download Part 1 [500 MB]Download Part 2 [82 MB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Bộ sưu tập Conceptual Vector Covid-19

Bộ sưu tập này bao gồm 31 thiết kế concept với chủ đề về virus Corona ở định dạng vector, …