Tải xuống 134 Brushes Spotlight cho Photoshop

File tải xuống chứa một tệp Photoshop * .abr với độ phân giải cao (tối đa 4995×4995 px) với 134 Spot Lights cho Photoshop CS6 đến CC202x.

Download Part 1 [500 MB]Download Part 2 [82 MB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Bộ sưu tập các mẫu layer cho các phòng trưng bày và các bài đăng câu đố cho Instagram

Bộ sưu tập này bao gồm 108 mẫu thư viện lớp mở và bài đăng câu đố với các chủ đề thương mạ…