Tải xuống 4 project quảng cáo về vi rút Corona

Project Covid-19 Safety Cinematic Title:

 • Tương thích với Aftereffect CC 2015.3 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với một video xem trước
 • Đi kèm với video hướng dẫn
 • Bao gồm 8 vị trí cho văn bản
 • Bao gồm 8 vị trí video
 • Thời lượng: 00:48

Project General specifications of Virus Logo Opener:

 • Tương thích với Aftereffect CC 2015.3 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với một video xem trước
 • Đi kèm với video hướng dẫn
 • Bao gồm 1 vị trí cho log
 • Thời lượng: 00:08

Project General details of Corona General Report:

 • Tương thích với After Effects CS6 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080 HD
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với video hướng dẫn
 • Chứa 10 lớp văn bản

Project General specifications of Virus Dynamic Promo:

 • Tương thích với After Effects CS6 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080 HD
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với video hướng dẫn

Download [678 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Adobe After Effects 2021 v18.4.0 Windows

Adobe After Effects là một chương trình phổ biến để chỉnh sửa video và hình ảnh động, tạo …