Tải xuống 4 project quảng cáo về vi rút Corona

Project Covid-19 Safety Cinematic Title:

 • Tương thích với Aftereffect CC 2015.3 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với một video xem trước
 • Đi kèm với video hướng dẫn
 • Bao gồm 8 vị trí cho văn bản
 • Bao gồm 8 vị trí video
 • Thời lượng: 00:48

Project General specifications of Virus Logo Opener:

 • Tương thích với Aftereffect CC 2015.3 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với một video xem trước
 • Đi kèm với video hướng dẫn
 • Bao gồm 1 vị trí cho log
 • Thời lượng: 00:08

Project General details of Corona General Report:

 • Tương thích với After Effects CS6 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080 HD
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với video hướng dẫn
 • Chứa 10 lớp văn bản

Project General specifications of Virus Dynamic Promo:

 • Tương thích với After Effects CS6 trở lên
 • Độ phân giải: 1920×1080 HD
 • Không cần plugin
 • Đi kèm với video hướng dẫn

Download [678 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…