Trong bộ sưu tập này, bạn có thể thấy 4 project “YouTube End Screens,Youtube Subscribe Buttons,YouTube Subscribe,3D YouTube Subscribe” được tải xuống trên trang web ở các định dạng AEP, MP4 và JPG.

Tải xuống gói 4 project Subscription After effect trên YouTube

Chi tiết chung về Gói đăng ký YouTube:

  • Tương thích với Aftereffect và Premier CC 2021 trở lên
  • Độ phân giải: 3840×2160
  • Không cần plugin
  • Đi kèm với một video xem trước
  • Đi kèm với tệp trợ giúp
  • Thời lượng: 00:11
  • Dễ sử dụng

Download [1.47 GB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…