Trong bộ sưu tập này, bạn có thể thấy 4 project “YouTube End Screens,Youtube Subscribe Buttons,YouTube Subscribe,3D YouTube Subscribe” được tải xuống trên trang web ở các định dạng AEP, MP4 và JPG.

Tải xuống gói 4 project Subscription After effect trên YouTube

Chi tiết chung về Gói đăng ký YouTube:

  • Tương thích với Aftereffect và Premier CC 2021 trở lên
  • Độ phân giải: 3840×2160
  • Không cần plugin
  • Đi kèm với một video xem trước
  • Đi kèm với tệp trợ giúp
  • Thời lượng: 00:11
  • Dễ sử dụng

Download [1.47 GB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống gói “Graphic elements of sales and discounts of products” trong After Effects

Trong phần này, bạn sẽ thấy một gói các yếu tố đồ họa để bán và giảm giá sản phẩm trong Af…