Template BizSolution html

BizSolution – Business & Corporate template được thiết kế đặc biệt cho các đại lý đa mục đích và kinh doanh.
Ở đây bạn sẽ nhận được 20 trang HTML với mã tùy chỉnh dễ dàng với pixel hoàn hảo.

 • 20 tệp HTML
 • 2 Biến thể Trang chủ
 • Pixel Perfect Coding
 • Dễ dàng tùy chỉnh
 • Thiết kế hoàn hảo Pixel
 • Hiệu ứng và chức năng độc đáo
 • Các tệp HTML5 & CSS3 hợp lệ
 • Phông chữ Google
 • Bootstrap mới nhất
 • Làm việc với PHP
 • Retina Sẵn sàng
 • Kèm tài liệu

https://www.codester.com/items/4879/bizsolution-html-website-template

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium