loading...

Template BizSolution html

BizSolution – Business & Corporate template được thiết kế đặc biệt cho các đại lý đa mục đích và kinh doanh.
Ở đây bạn sẽ nhận được 20 trang HTML với mã tùy chỉnh dễ dàng với pixel hoàn hảo.

 • 20 tệp HTML
 • 2 Biến thể Trang chủ
 • Pixel Perfect Coding
 • Dễ dàng tùy chỉnh
 • Thiết kế hoàn hảo Pixel
 • Hiệu ứng và chức năng độc đáo
 • Các tệp HTML5 & CSS3 hợp lệ
 • Phông chữ Google
 • Bootstrap mới nhất
 • Làm việc với PHP
 • Retina Sẵn sàng
 • Kèm tài liệu

https://www.codester.com/items/4879/bizsolution-html-website-template

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Code Script PHP Easy Lock bảo vệ trang web bằng mật khẩu

Bạn muốn chặn quyền truy cập của người dùng trên một trang nhất định, nhưng không biết phả…