Hacking Technology Promo là một slideshow công nghệ cao mới cho việc sử dụng đa năng! Dự án này rất dễ tùy chỉnh – chỉ cần kéo và thả đoạn phim, chỉnh sửa văn bản và nhấn render.

Hoàn hảo Cho: internet, video công nghệ, danh hiệu khoa học viễn tưởng, rạp chiếu phim, rạp hát, công nghệ cao, video tương lai, an ninh công nghệ thông tin…

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PROJECTS:

  • Không cần Plug-ins
  • Atmospheric Template
  • Dễ sử dụng
  • Cấu trúc mô đun
  • Kiểm soát màu
  • Công việc có tính sáng tạo!
  • Biểu thức được phổ biến – làm việc với bất kỳ ngôn ngữ nào!
  • After Effects CS6 trở lên

TẢI VỀ [84 MB]

Trang chủ:

https://videohive.net/item/hacking-technology-promo/20217625
Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…