Template Powerpoint Lịch 2018 tuyệt đẹp

Bản mẫu này chứa Lịch 2018 mà bạn có thể sử dụng để hiển thị các sự kiện, chương trình làm việc, v.v…

TẢI VỀ [750 KB]

Xem thêm Template Graphics

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 200+ template powerpoint cực chất giúp tạo Slide

Các template được định dạng dưới dạng PPTX, PPT và có cả phiên bản dùng cho máy MAC :> …