Templates After Effects The Core Logo Cinematic

Sử dụng trên After Effects CC 2015, CC 2014, CC, CS6. Với độ phân giải 1920×1080px.

Những đặc điểm chính

  • CS6 trở lên
  • Văn bản hoặc biểu trưng
  • Dễ dàng chỉnh sửa
  • Các hiệu ứng âm thanh và âm thanh
  • Hướng dẫn kèm theo

Plugins bắt buộc

  • Element 3D
  • Video Copilot Saber

 

TẢI VỀ [127 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Adobe After Effects 2021 v18.4.0 Windows

Adobe After Effects là một chương trình phổ biến để chỉnh sửa video và hình ảnh động, tạo …