The Ultimate Story Pack After Effects Project

Đây là Bộ công cụ hoàn chỉnh cho Kênh xã hội của bạn với các câu chuyện video dọc, được tạo cho Adobe After Effects. Những yếu tố có khả năng tùy biến cao và dễ dàng này sẽ giúp câu chuyện của bạn vượt trội so với đối thủ, giúp bạn có được nhiều người theo dõi hơn, bán được nhiều sản phẩm hơn và tăng tỷ lệ chuyển đổi đáng kể!

  • 25 cảnh được tạo sẵn
  • 10+ chuyển tiếp
  • 20 tiêu đề
  • 10 SwipeUps hoạt hình
  • 10 hình nền

Download [213 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…