Theme Alo Shop

Alo Shop – Mega Market RTL Responsive WooCommerce WordPress – Các tính năng chủ đề này là Drop Builder page, Header / Footer Customil, thiết kế trang chủ Mutil, Dynamic siderbar, Live ajax on / off, tích hợp Woocommerce Catalog, Shop style Grid & List, nút Bật / tắt trên cùng của Scroll, 40+ kiểu lưới đăng bài, Menu Sticky On / Off, Tùy chỉnh CSS, Tùy chỉnh, Nhập dữ liệu giới thiệu một lần nhấp chuột, Thêm các phông chữ Google, Tùy chọn chủ đề, hỗ trợ RTL, Tối ưu hóa SEO, Các tính năng Chia sẻ trên mạng xã hội, Menu Mega, Thiết kế Phong cách và nhiều hơn nữa. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

http://7uptheme.com/wordpress/aloshop/intro/index.html

https://themeforest.net/item/alo-shop-woocommerce-wordpress-theme/15794807

Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Landio v1.2.7 – Multi-Purpose Landing Page WordPress Theme

Landio tạo trang web tuyệt vời của bạn từ bộ sưu tập hơn 200 sections và pages được thiết …