Theme DooPlay wordpress

DooPlay chắc chắn là chủ đề WordPress responsive tốt nhất cho nội dung phim, nó có một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tự động hoàn tất dữ liệu chỉ bằng 1 cú nhấp chuột, cũng có một bộ tạo các tập phim, bạn có thể tạo ra rất nhiều nội dung. Dooplay là chủ đề lý tưởng để quản lý nội dung từ phim, nó có một khuôn khổ kiểm soát tổng thể với tất cả các tùy chọn bạn cần để có thể kiểm soát và tùy chỉnh trang web của bạn. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

Tính năng chính của theme DooPlay:

 • WordPress native code.
 • Clean and neat design.
 • Responsive design, adaptable to any resolution.
 • Support to Child-theme.
 • Support for Widgets.
 • Adapted for SEO.
 • Configuration of permanent links of the Post type’s.
 • Custom social buttons.
 • Setting up Facebook APP to edit comments.
 • Optimized load, in minify.
 • Post Type’s Movies, TVShows, Seasons, Epiosodes.
 • Theme options, total control framework.
 • IMDb / TMDb API, to generate data.
 • TMDb API, Seasons generator.
 • Episode Generator.
 • Upload poster image
 • Easy translation, compatible with My WP Translate.
 • Languages ​​available, English and Spanish.
 • Multi-player system for video streaming.
 • Favorite content
 • Ratings.
 • Trends.
 • Related content
 • Share links
 • Duplicate content detector
 • Address page links.
 • Registration form and personalized login.
 • Contact Form.
 • Security verification in all forms.

Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Landio v1.2.7 – Multi-Purpose Landing Page WordPress Theme

Landio tạo trang web tuyệt vời của bạn từ bộ sưu tập hơn 200 sections và pages được thiết …