Themes tin tức Extra – Drag & Drop Magazine cho WordPress

Extra là một theme WordPress responsive hoàn hảo cho các blogger và ấn bản trực tuyến. Chủ đề này được cung cấp bởi Divi Builder, tạo cho bạn sự linh hoạt tuyệt vời để tạo các danh mục đa dạng, trang chủ và các bài viết dựa theo câu chuyện để giữ khách truy cập của bạn tham gia và trở lại để tìm hiểu thêm. Để biết thêm thông tin về tính năng chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

Themes tin tức Extra – Drag & Drop Magazine cho WordPress

https://www.elegantthemes.com/gallery/extra/

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Bộ themes The7 v7.7.0 dành cho website wordpress

The7 là Theme WordPress có thể tùy chỉnh dễ dàng nhất trên thị trường. Nó cho phép chọn cá…