Themes tin tức, tạp chí Newspaper cho wordpress

Newspaper v8.7.2 là một chủ đề WordPress cho phép bạn viết các bài viết và viết blog một cách dễ dàng. Họ cung cấp hỗ trợ tuyệt vời và thân thiện. Với themes này, bạn có thể làm một website tin tức, báo, tạp chí, xuất bản hoặc trang web review. Nó cũng hỗ trợ các video từ YouTube và có cho một hệ thống đánh giá. Cho đến nay, chúng được tích hợp với Diễn đàn bbPress, BuddyPress, Buddy Press và WooCommerce. Nó sử dụng các phương pháp SEO tốt nhất, và trên hết, nó nhanh, đơn giản và dễ sử dụng. Ngoài ra, Newspaper hỗ trợ quảng cáo Google responsivex và AdSense. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này vui lòng Click demo bên dưới.

https://demo.tagdiv.com/select_demo/select_demo_newspaper

https://themeforest.net/item/newspaper/5489609

Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Landio v1.2.7 – Multi-Purpose Landing Page WordPress Theme

Landio tạo trang web tuyệt vời của bạn từ bộ sưu tập hơn 200 sections và pages được thiết …