Loading...

Plugin PageLoader

PageLoader v3.0 là một màn hình tải WordPress dễ dàng và hiện trên thanh tiến trình. Thêm plugin này vào chủ đề của bạn như một trình nạp đơn giản hoặc sử dụng nó như một công cụ xây dựng thương hiệu đầy đủ; các công cụ tùy biến rất dễ sử dụng. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Gói Plugins Yoast SEO v7.5.1 Addons Pack update cho wordpress

Yoast SEO Premium WordPress này bổ sung một số tính năng vào plugin Yoast SEO. Plugin này …