Loading...

Plugin BackupBuddy

Plugin BackupBuddy WordPress Sẽ dễ dàng sao lưu, khôi phục lại hoặc di chuyển trang web WordPress của bạn tới một tên miền hoặc máy chủ khác. Plugin này có tính năng sao lưu và phục hồi nhanh chóng và đơn giản. Đơn giản chỉ cần tải lên tệp ImportBuddy và tệp zip sao lưu của bạn và họ sẽ hướng dẫn bạn các bước để khôi phục toàn bộ trang web của bạn: chủ đề, plugin, vật dụng và mọi thứ khác. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Trên Demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugins tạo Galleries – Awesome Gallery v2.2.0 WordPress

Awesome Gallery được xây dựng để giúp bạn xây dựng các phòng trưng bày đẹp, sử dụng hình ả…