Loading...

Best Video WordPress Theme for Bloggers

Video là một chủ đề WordPress Responsive được xây dựng cho các blog có phương tiện truyền thông như video. Với tính năng like/dislike, watch later, playlist, low bounce rate, tích hợp với YouTube để xem số lượt xem và tất cả các tính năng bạn mong đợi từ MyThemeShop chẳng hạn như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bạn cần Video cho trang web của mình. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

The Polygon v1.1.8 – Ultimate WordPress Theme for Pro Gamers

The Polygon xuất hiện trên đầu trang như là sự lựa chọn thích hợp cho bất kỳ cửa hàng hàng…