CÁCH 1

Bước 1 : Fake ip trang ( www.hola.org). Sau đó, vào facebook,  fake ip sang Lào

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ

Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa

Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :

 1. https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
 • Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này:

나는 팀이 입증 된 형태로이 계정의 잠금
을 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 할 우리

 1. https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 • Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :

나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지
만, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을
해제하기 위해이 편지를 고려해야 할 것으로 예
상 뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하
기 때문에

 1. https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 • Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :

안녕하세요 팀 페이스 북이 내 검증 된 템플릿이
며, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장
기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 할
수 있습니다. 페이스 북 몽 팀은 검토 및 잠금 해
제!

 • 이메일 : (Email của bạn )
 • 계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
 • 생일 : (Ngày sinh của bạn )
 • 여권에 내 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )

CÁCH 2 (Bắt gửi cmt):

 • Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản của bạn, gửi ảnh chụp mặt bạn lên.
 • Sau khi gửi ảnh, nó sẽ hiện dòng chữ “You cant login right now” cùng nút đăng xuất, các bạn không bấm nút đăng xuất, vào link: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
 • Lưu ý chỉ tài khoản bị checkpoint mới vào được link thôi, tài khoản bình thường nó sẽ hiện “Trang này không khả dụng”.
 • Các bạn vào link đó, chọn giấy tờ tuỳ thân (chứng minh thư, thẻ học sinh, thẻ sinh viên,…) rồi tải lên, nhớ giữ lại link của case sau khi gửi giấy tờ.
 • Sau khi case có hồi đáp, bạn trả lời như sau:
Hello,
– I read Facebook’s community standards, I think I do not violate the terms.
– Maybe my Facebook account is disabled is wrong.
– I hope Facebook will review and reactivate my account.
– Below are some of my personal information.
My name: ………………………………….
My birthday: ………………………………………

 

Xem thêm MẸO FACEBOOK

Được đề xuất cho bạn

Hướng dẫn Unlock Facebook FAQ 723 đá mail trắng về 100%

Nội dungCÁCH 1CÁCH 2 (Bắt gửi cmt): Hướng dẫn mở khóa Facebook FAQ 723 Cách 1 (2019): B1 :…