Tổng hợp hơn 200 link liên hệ facebook trợ giúp

+ Xác Minh Danh Tính + Vô Hiệu Hóa ~ Giúp chúng tôi xác nhận tên của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

~ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân(xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd): https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

~ Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 ~

 Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

~ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

+Report

~ Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911

~ Report an Underage Child (South Korea & Spain) (Chưa Đủ Tuổi): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

~ Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603 ~ Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ~ Report tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

~ Report Suicidal Content(Tự Tử): https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423

~ Báo cáo người phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

~ Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

~ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

~ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights : https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

~ Báo cáo tống tiền: https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

+ Rename

~ Please Verify Your Information:https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621 ~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

~ Đổi tên(# Họ và tên): https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

~ Tên tôi không được chấp nhận(# Họ và tên(unlock tên giả)): https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

~ Đổi tên theo ngôn ngữ: https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

+ Tài khoản được tưởng nhớ

~ Liên hệ thừa kế: https://www.facebook.com/help/contact/498667593619501

~ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

~ Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238

~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://facebook.com/help/contact/651319028315841

~ Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt(unlock): https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

~ Requesting Content From a Deceased Person’s Account(report nội dung ảnh): https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

+ Đăng Ký

~ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

~ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận: https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831

~ Phone Number Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667

~ Phone Number Not Recognized(Không nhận dạng được số điện thoại): https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

~ Địa chỉ Email này đã được sử dụng: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

+ Page

~ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn (Fanpage) : https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952

~ Fanpage sang Trang cá nhân: https://www.facebook.com/help/205056142869433

~ Mẫu báo cáo bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

~ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

~ Report Pages that Disappeared(Báo cáo Các trang Biến mất) : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

~ Report an Ad(Báo cáo quảng cáo): https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

~ Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

~ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

+ More

~ Xóa tài khoản của tôi: https://www.facebook.com/help/delete_account

~ Tìm mật khẩu: https://www.facebook.com/help/contact/234405046615919

~ Unlock Group: https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584

~ Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

~ Báo cáo vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

~ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

~ Developer Support: I’m Unable To Create Apps(Block chặn tạo ứng dụng): https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919

~ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook(unlock apps): https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

~ Must Log In To See This Page Error(Phải đăng nhập để xem trang này): https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

~ Personal Data Requests(Yêu cầu giữ liệu cá nhân): https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

~ Facebook Blocks(unlock Report lạm dụng): https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151

~ Cập nhật thông tin bảo mật của bạn: https://www.facebook.com/update_security_info.php

~ EU Safe Harbor Complaint(Khiếu nại về việc tuân thủ cảng) : https://www.facebook.com/help/contact/298027743579231

~ Tôi nghĩ rằng máy tính của tôi có phần mềm độc hại. Tôi nên làm gì?: https://www.facebook.com/help/389666567759871

~ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập(unlock mã sms): https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

~ Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ): https://www.facebook.com/help/contact/163663033726185

~ Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed): https://www.facebook.com/help/contact/167649556677152

~ Data Policy Questions: https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

~ California’s Shine the Light law(Luật nhẹ của california): https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

~ Data Policy Questions(Câu hỏi chính sách dữ liệu) : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

~ Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

~ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

~ Facebook Payments Support Center – Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

~ Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

~ Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

~ Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

~ Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

~ Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

~ Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/

~ Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

~ Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

~ Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

~ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

~ Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/

~ Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

~ Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

~ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

~ Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

~ Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

~ Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

~ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146

~ Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

~ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

~ Report an Issue with Video Playback: https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 :

~ Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090 ~ Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587 ~ Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

~ Facebook Help Center and Statement of Rights and Responsibilities: https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

Xem thêm MẸO FACEBOOK

Được đề xuất cho bạn

Hướng dẫn Unlock Facebook FAQ 723 đá mail trắng về 100%

Hướng dẫn mở khóa Facebook FAQ 723 Cách 1 (2019): B1 : Chuẩn bị 1 email trắng chưa đăng ký…