SÁCH THAM KHẢO – EBOOK VẬT LÝ

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
23 Đang update Đang update download
22 Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý (Tập 3) Chu Văn Biên 503 download
21 Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý (Tập 2 – ĐXC) Chu Văn Biên 439 download
20 Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý (Tập 1 – Dao động) Chu Văn Biên 367 download
19 Tuyển tập 196 bài toán cơ điện hay và khó Vũ Ngọc Anh 292 download
18 Tổng ôn lý thuyết Vật lý 12 Đinh H.Minh Tân 37 download
17 Sơ đồ tư duy Vật lý 12 Phạm Minh Trung 34 download
16 Siêu tư duy Vật lý luyện đề THPT Quốc gia 2016 – 2017 Trần Thanh Giang 362 download
15 Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm Vật lý Phạm Đức Cường 536 download
14 Phương pháp giải toán Vật lý 12 Trần Anh Trung 113 download
13 Phát huy tư duy giải nhanh sóng cơ, sóng điện từ môn Vật lý Nguyễn Minh Thảo 354 download
12 Ôn tập môn Vật lý chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia Vũ Thanh Khiết 250 download
11 MEGA Luyện đề THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý MegaBook 514 download
10 Luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý 7 ngày 7 điểm, 8 tuần 8 điểm Chu Văn Biên 428 download
9 Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi Quốc gia môn Vật lý Lê Văn Vinh 744 download
8 Đánh thức tư duy Vật lý chuyên đề điện xoay chiều Nguyễn Minh Thảo 322 download
7 Bổ trợ kiến thức luyện thi Đại học môn Vật lý (Phần 3) Chu Văn Biên 448 download
6 Bổ trợ kiến thức luyện thi Đại học môn Vật lý (Phần 2 – Điện xoay chiều) Chu Văn Biên 336 download
5 Bổ trợ kiến thức luyện thi Đại học môn Vật lý (Phần 1 – Dao động) Chu Văn Biên 344 download
4 Bộ đề tinh túy ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý LoveBook 310 download
3 Bài tập trắc nghiệm lượng tử ánh sáng Nguyễn Vũ Minh 32 download
2 Bài tập tổng hợp ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý Trần Quất Lâm 186 download
1 130 bài tập Vật lý 12 mức điểm 7 đến 10 từ đề thi các trường chuyên Nguyễn Đức Thuận 57 download

KHO TÀI LIỆU 01. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
21 Đang update Đang update download
20 Ôn tập lý thuyết dao động điều hòa Phạm Hoàng Đạo 6 download
19 Tính đường đi trong dao động điều hòa chỉ bằng một công thức Đặng Văn Quyết 4 download
18 Con lắc đơn thay đổi chu kỳ Bùi Xuân Dương 9 download
17 Chuyên đề về con lắc đơn Nhóm Omega 112 download
16 Tổng ôn trắc nghiệm phần dao động điều hòa Nghiêm Anh Dũng 6 download
15 Chủ đề đồ thị trong dao động điều hòa Sưu tầm 32 download
14 Chinh phục bài tập đồ thị dao động cơ Mai Xuân Thưởng 21 download
13 Chinh phục các dạng toán khó trong dao động điều hòa Nhóm Omega 120 download
12 Bài tập dao động cơ quang Sưu tầm 2 download
11 Bài tập dao động điều hòa cơ bản Từ Ngọc Diệp 8 download
10 Bài tập theo chuyên đề chương dao động cơ Hoàng Xuân Tám 33 download
9 Bài tập dao động lọc từ đề thi của bộ Dư Hoài Bảo 32 download
8 450 bài tập chọn lọc từ đề thi thử và các trường chuyên Nguyễn Đức Thuận 155 download
7 310 câu lý thuyết dao động cơ học có giải thích Sưu tầm 20 download
6 200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án Sưu tầm 38 download
5 100 câu trắc nghiệm con lắc đơn (5 dạng) Sưu tầm 9 download
4 Tóm tắt công thức vật lý 12 cơ bản Nguyễn Trung Hiếu 15 download
3 Lý thuyết và các dạng bài tập dao động cơ Nguyễn Trung Hiếu 108 download
2 Kiểm tra chất lượng dao động cơ lần 1 – 2018 Đinh H.Minh Tân NaN download
1 14 chủ đề các dạng bài tập chương dao động cơ học Sưu tầm NaN download

KHO TÀI LIỆU 02. SÓNG CƠ

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
21 Đang update Đang update download
20 Số điểm cực đại, cực tiểu Bùi Xuân Dương 10 download
19 Trắc Nghiệm đại cương về sóng cơ Bùi Nam 32 download
18 Chuyên đề sóng cơ học full Nguyễn Vũ Minh 115 download
17 Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm Đỗ Ngọc Hà 7 download
16 Giải chi tiết những câu hay của tất cả các trường chuyên, phần sóng cơ Thầy Hoàng Michael 25 download
15 Đề kiểm tra chương sóng cơ có đáp án Sưu tầm 9 download
14 Đại cương về sóng cơ Bùi Xuân Dương 12 download
13 Chuyên đề sóng cơ Lê Quang Phúc 16 download
12 Chuyên đề sóng cơ Sưu tầm 22 download
11 Chuẩn hóa sóng âm (vận dụng-vận dụng cao). Ví dụ + Lời giải chi tiết Thầy Hoàng Michael 15 download
10 Chinh phục bài tập trắc nghiệm vật lý chuyên đề sóng cơ Nguyễn Xuân Trị 224 download
9 Bài toán giao thoa sóng khó trong đề thi 2017 Đậu Nam Thành 1 download
8 Bài tập trắc nghiệm phân theo dạng sóng dừng Nguyễn Hải Đăng 11 download
7 Bài tập trắc nghiệm theo dạng giao thoa sóng Nguyễn Hải Đăng 15 download
6 Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học Nguyễn Hải Đăng 10 download
5 Bài tập trắc nghiệm chương sóng cơ Sưu tầm 11 download
4 341 câu trắc nghiệm định lượng sóng cơ học có phân dạng Nguyễn Văn Dân 29 download
3 60 câu trắc nghiệm sóng âm khó giải chi tiết Nguyễn Văn Dân 33 download
2 50 câu trắc nghiệm lý thuyết sóng cơ Phạm Hoàng Đạo 4 download
1 36 câu trắc nghiệm chương 2 bốn mức độ Sưu tầm 5 download

KHO TÀI LIỆU 03. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
18 Đang update Đang update download
17 Tuyển tập điện xoay chiều trong các đề thi thử 2017 Vũ Ngọc Anh 22 download
16 Tuyển chọn Điện xoay chiều từ các trường chuyên Bùi Xuân Dương 37 download
15 Tần số thay đổi trong mạch RLC-Đồ thị Sưu tầm 39 download
14 Phương pháp giản đồ vec-tơ Bùi Xuân Dương 11 download
13 Ngân hàng đề 400 câu Dòng điện xoay chiều có phân dạng và đáp án Nguyễn Văn Dân 37 download
12 Làm chủ bài toán Máy phát điện – Động cơ điện Hoàng Sư Điểu 28 download
11 Trắc nghiệm dòng điện xoay chiều chia theo bài học Phạm Thị Hiến 22 download
10 Phương pháp giải bài tập điện xoay chiều Sưu tầm 27 download
9 Chuyên đề trắc nghiệm dòng điện xoay chiều Kiều Quang Vũ 13 download
8 Chuyên đề bấm máy tính CASIO trong điện xoay chiều Lê Văn Mỹ 33 download
7 Chọc lọc hơn 2200 bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều Sưu tầm 277 download
6 Bài toán hộp đen Phan Sĩ 3 download
5 Bài tập mạch RLC có tham số thay đổi Sưu tầm 53 download
4 Bài tập đồ thị xoay chiều sưu tầm qua các đề thi Sưu tầm 3 download
3 88 câu trắc nghiệm lý thuyết điện xoay chiều Phạm Hoàng Đạo 8 download
2 Tài liệu điện xoay chiều căn bản Dương Quốc Dũng 21 download
1 Đề và lời giải chi tiết kiểm tra chương 3 Hoàng Sư Điểu 10 download

KHO TÀI LIỆU 04. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
19 Đang update Đang update download
18 Tuyển chọn sóng điện từ từ các trường THPT Bùi Xuân Dương 8 download
17 Tuyển chọn dao động và sóng điện từ từ đề thi quốc gia 2009 – 2016 Bùi Xuân Dương 9 download
16 Tổng hợp 500+ câu trắc nghiệm dao động và sóng điện từ Đinh H.Minh Tân 54 download
15 Tài liệu tối ưu hoá điểm số chuyên đề dao động điện từ Đỗ Ngọc Hà 18 download
14 Trắc nghiệm sóng điện từ hay và khó Bùi Đức Hưng 1 download
13 Phân loại các dạng trắc nghiệm dao động điện từ Trần Quốc Dũng 12 download
12 Ôn tập 66 câu trắc nghiệm sóng điện từ Sưu tầm 5 download
11 Ngân hàng đề 200 câu dao động điện từ theo dạng và đáp án Nguyễn Văn Dân 18 download
10 Lý thuyết và các dạng bài tập chương dao động và sóng điện từ Nguyễn Đình Vụ 11 download
9 Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập chương 4 Nguyễn Vũ Bình 50 download
8 Trắc nghiệm sóng điện từ chia theo bài học Phạm Thị Hiến 8 download
7 File word 200 câu Mạch dao động có phân dạng và đáp án Nguyễn Văn Dân 18 download
6 Chương Dao động điện từ và sóng điện từ Đặng Việt Hùng 51 download
5 Chắt lọc dao động điện từ – Giải chi tiết Hoàng Sư Điểu 17 download
4 Câu Rađa (thu phát sóng điện từ) Lê Thị Hà 1 download
3 Các dạng bài tập trắc nghiệm dao động và sóng điện từ Sưu tầm 18 download
2 40 câu lý thuyết Dao động và Sóng Điện từ Phạm Hoàng Đạo 4 download
1 38 câu trắc nghiệm đủ các dạng bài nâng cao thường gặp Nguyễn Văn Dân 4 download

KHO TÀI LIỆU 05. SÓNG ÁNH SÁNG

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
16 Đang update Đang update download
15 Vị trí của các điểm có đúng n vân sáng trùng nhau Sưu tầm 5 download
14 Trắc nghiệm chuyên đề sóng ánh sáng full Bùi Nam 21 download
13 Bài tập sóng ánh sáng phân theo bài học Phạm Thị Hiến 8 download
12 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn sóng ánh sáng Mai Trọng Phát 6 download
11 Ngân hàng đề 264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng Nguyễn Văn Dân 27 download
10 Lý thuyết + bài tập cơ bản Sóng ánh sáng Bùi Xuân Dương 12 download
9 Chuyên đề sóng ánh sáng Hoàng Xuân Tám 42 download
8 Hệ thống lý thuyết và bài tập chuyên đề sóng ánh sáng Vũ Đình Hoàng 51 download
7 Giao thoa ánh sáng đơn sắc Sưu tầm 2 download
6 Một số bài tập điển hình giao thoa ánh sáng Nguyễn Thế Thành 80 download
5 File word 264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng Nguyễn Văn Dân 27 download
4 Điểm 7 trở lên với 63 câu Sóng ánh sáng Nguyễn Văn Dân 7 download
3 Bài tập tán sắc và giao thoa ánh sáng Phạm Hồng Đăng 4 download
2 264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng Nguyễn Văn Dân 27 download
1 60 trắc nghiệm lý thuyết sóng ánh sáng Phạm Hoàng Đạo 7 download

KHO TÀI LIỆU 06. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ SỐ TRANG DOWNLOAD
21 Đang update Đang update download
20 Phân dạng lượng tử ánh sáng từ dễ đến khó Trần Quốc Dũng 17 download
19 Ôn tập lượng tử ánh sáng Sưu tầm 3 download
18 Ngân hàng đề 220 câu lượng tử ánh sáng có phân dạng và đáp án Nguyễn Văn Dân 18 download
17 Trắc nghiệm lượng tử ánh sáng Sưu tầm 4 download
16 Lượng tử ánh sáng khó có lời giải chi tiết Thầy Đức 14 download
15 Lượng tử ánh sáng hay và khó Sưu tầm 23 download
14 Trắc nghiệm lượng tử ánh sáng phân theo bài học Phạm Thị Hiến 8 download
13 Bài tập chương lượng tử ánh sáng Dư Hoài Bảo 18 download
12 Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập lượng tử ánh sáng Nguyễn Vũ Bình 45 download
11 Kiến thức cơ bản lượng tử ánh sáng Sưu tầm 34 download
10 Hiện tượng quang điện Vũ Đình Hoàng 28 download
9 220 câu lượng tử ánh sáng định lượng có phân dạng và đáp án Nguyễn Văn Dân 17 download
8 Điểm 7 trở lên với 72 câu lượng tử nâng cao hay Nguyễn Văn Dân 7 download
7 Đề bài + Đáp án bản WORD chương Lượng tử ánh sáng Bùi Gia Nội 16 download
6 Chuyên đề lượng tử ánh sáng Sưu tầm 12 download
5 Chuyên đề lượng tử ánh sáng Đoàn Văn Lượng 93 download
4 Bài tập trắc nghiệm hiện tượng quang – phát quang Sưu tầm 3 download
3 Bài tập lượng tử ánh sáng Sưu tầm 9 download
2 54 câu trắc nghiệm lý thuyết lượng tử ánh sáng Phạm Hoàng Đạo 5 download
1 32 Câu Lượng tử ánh sáng đủ các dạng bài nâng cao thường gặp Nguyễn Văn Dân 4 download
Xem thêm Khác

Được đề xuất cho bạn

Tải về phần mềm mô phỏng thi lái xe ô tô mới nhất v1.2.2

Phần mềm mô mỏng thi lái xe ô tô là ứng dụng, tài liệu hỗ trợ đắc lực giúp cho học viên ôn…