Top 15 nhà cung cấp Hosting miễn phí năm 2018

Dưới đây là danh sách hosting miễn phí cho mọi người tham khảo, sử dụng với nhiều mục đích.:)

 1. 000webhost.com
 2. Freehostia.com
 3. Jimdo.com
 4. FreeHosting.com
 5. xtreemhost.com
 6. Zymic.com
 7. Byethost.com
 8. 110MB.com
 9. AwardSpace.com
 10. 1FreeHosting.com
 11. FreeHostingEU.com
 12. Uhostfull.com
 13. 50Webs.com
 14. ZettaHost.com
 15. x10hosting.com
Xem thêm KIẾN THỨC INTERNET

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 9 website hình ảnh chất lượng cao miễn phí

Link website: https://unsplash.com/ Link website: https://www.pexels.com/ Link website: ht…