Mở khóa tài khoản facebook bị checkpoint 72h trong 5s

Cách 1 :

  1. Bước 1: Đầu tiên chuẩn bị 1 chứng minh nd chuẩn hoặc thật
  2. Bước 2: Fake ip ý ngôn ngữ US
  3. Bước 3: Vào link 237 : https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
  4. Bước 4: Điền info theo yêu cầu và gửi facebook xem xét
  5. Bước 5: Chờ đợi (Cmnd phải chưa fix hoặc giống thật nhé)

Cách 2 :

  1. Bước 1: Đầu tiên chuẩn bị 1 chứng minh nd chuẩn hoặc thật
  2. Bước 2: Fake ip úc ngôn ngữ BG-BG
  3. Bước 3: Vào link 481 : https://www.facebook.com/help/contact/558854327550481
  4. Bước 4: Điền tên giống cmnd (Chờ 5p nó ra case, rep lại cái cmnd thần chú gì cũng được, hóng nhả vài h)
Xem thêm MẸO FACEBOOK

Được đề xuất cho bạn

Hướng dẫn Unlock Facebook FAQ 723 đá mail trắng về 100%

Hướng dẫn mở khóa Facebook FAQ 723 Cách 1 (2019): B1 : Chuẩn bị 1 email trắng chưa đăng ký…