Plugins Ultimate Affiliate Pro cho WordPress

Ultimate Affiliate Pro là Plugin WordPress mới nhất và đầy đủ nhất cho phép bạn cung cấp một nền tảng tiếp thị liên kết cho các Chi nhánh của bạn với các phần thưởng dựa trên xếp hạng hoặc Các phiếu mua hàng đặc biệt. Bạn có thể bật plugins để Website của bạn thành một doanh nghiệp và một máy thu nhập mà bạn chỉ cần ngồi một chỗ và để cho những người khác làm việc cho bạn! Mỗi Chi nhánh có thể tự tạo Campagin tiếp thị của mình và mang lại nhiều Chi nhánh hơn thông qua chiến lược “Tiếp thị Đa Cấp độ” .

https://codecanyon.net/item/ultimate-affiliate-pro-wordpress-plugin/16527729

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin WP Automatic v3.55.6 – WordPress Content Auto-Pilot

WP Automatic v3.55.6 là plugin Premium WordPress có thể  tự động lấy nội dung giúp bạn cập…