Project Wedding After Effects 14577267

Mô tả Project:

 • 2 Version
 • 1920×1080 HD
 • Includes video tutorial
 • No plugins required
 • AFTER EFFECTS CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014, CC 2015, CC 2016, CC 2017, CC 2018
 • Color ControL
 • On/Off Light Leaks
 • Change Light Leaks Colors
 • On/Off Black & White
 • Control easy customize
 • Change All Settings with Control Layer
 • Fast Render
 • Change text, paste your photos or videos. Enjoy!
 • Font, video links in help file!

Download [113 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…