Project Wedding After Effects 14577267

Mô tả Project:

 • 2 Version
 • 1920×1080 HD
 • Includes video tutorial
 • No plugins required
 • AFTER EFFECTS CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014, CC 2015, CC 2016, CC 2017, CC 2018
 • Color ControL
 • On/Off Light Leaks
 • Change Light Leaks Colors
 • On/Off Black & White
 • Control easy customize
 • Change All Settings with Control Layer
 • Fast Render
 • Change text, paste your photos or videos. Enjoy!
 • Font, video links in help file!

Download [113 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Bộ sưu tập hiệu ứng văn bản vector nhiều thiết kế khác nhau

Bộ sưu tập này bao gồm 44 tập tin hiệu ứng văn bản với các thiết kế khác nhau ở định dạng …