Windows 10.0.17763 Version 1809 November Update Fixed

Windows 10 là đối tác của bạn trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Tận dụng lợi thế của việc khởi chạy nhanh, menu Start, quen thuộc, nhưng đáng chú ý được cải tiến đáng chú ý và các tính năng thú vị mới để làm việc với các thiết bị khác nhau. Bạn cũng sẽ tận hưởng những tính năng tiên tiến của hệ thống mới, ví dụ, một trình duyệt hoàn toàn mới cho công việc thuận tiện trên Internet. Cập nhật người sáng tạo mùa xuân (còn gọi là Bản cập nhật tháng 4 năm 2018, còn được gọi là Phiên bản 1803) là bản cập nhật lớn cho hệ điều hành Windows 10, trước đây được biết đến dưới tên mã Redstone 4.

Những thay đổi và cải tiến trong Windows 10 ver.1809:

 • Cloud Clipboard: History and Sync
 • Dark theme for the Explorer
 • SwiftKey in Windows 10
 • “Your Phone” application for Android and iPhone users
 • Search preview
 • New Screenshot Tool
 • HDR display settings
 • Mobile Network Improvements
 • Hidden borders of windows in Acrylic style
 • The Mail application will ignore the default browser.
 • Windows Defender becomes a Windows Security application.
 • Installing fonts without admin rights
 • Energy Information in Task Manager
 • Increase text
 • Windows will predict the best time to reboot.
 • Gaming dashboard enhancements
 • Updated wireless projection control
 • New smilies
 • Major Skype Update for Windows 10
 • Expanded support for the translation of lines in Notepad
 • Numerous Notepad improvements
 • Support for hotkeys copy and paste into bash
 • Run the Linux shell in Explorer
 • Bing Search in Notepad
 • Diagnostic Viewer Improvements
 • Simplified setup as a digital scoreboard
 • Useful features and other changes
 • New features for advanced users, developers and system administrators

Yêu cầu hệ thống:

 • Bộ xử lý 1 GHz (hoặc nhanh hơn) với hỗ trợ PAE, NX và SSE2; 
 • 1 GB (đối với phiên bản 32 bit) hoặc 2 GB (đối với phiên bản 64 bit) của RAM; 
 • 16 GB (đối với phiên bản 32 bit) hoặc 20 GB (đối với phiên bản 64 bit) của không gian đĩa cứng trống; 
 • Card đồ họa có hỗ trợ DirectX 9.

Các key  để cài đặt hoặc kích hoạt phiên bản Windows đã cập nhật trước đây:

• Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 
• Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 
• Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J -H872K-2YT43

Download From Microsoft

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm HEU KMS Activator v30.1 – Active Win và Office

  Phần mềm HEU KMS Activator là một chương trình kích hoạt Windows và Office dễ sử dụ…