Windows 7 Ultimate Sp1 X64 Esd Aug2017 Pre-activated

Thông tin chung bộ windows 7 x64:

Tên: Win_7_ Ultimate_ Sp1_ En-Us_Aug_ 2017_ x64
Kiến trúc: x64
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Kích hoạt: Hoàn thành
cập nhật: – Bao gồm tất cả các bản cập nhật mới của tháng 8 năm 2017
Added / Removed : – Không có gì, một iso đầy đủ với tất cả các cập nhật mới của tháng 8 năm 2017

*********************************** ***************************

 • Bao gồm cập nhật Microsoft cho đến 08/08/2017 và Internet Explorer 11
 • Không tweaks hoặc add-ons.
 • không có chương trình bổ sung và phần mềm bổ sung.
 • Không đồ họa, kịch bản và hình nền được thêm vào hoặc thay đổi.
 • Đó là ảnh gốc từ Microsoft, ngoại trừ cập nhật thêm và IE11!

Lưu ý: – DotNet 4.7 và DirectX 11 sẽ thực hiện cài đặt tự động trước khi hoàn tất việc cài đặt Windows

Check Sums:

 • SHA-1: 049c82f6c794c2bd87a7d143543eb719a3483d11
 • MD5: 1bd182fca2d5bc67561e151045b968fe
 • CRC32: addb77af

Thông tin chung bộ windows 7 x32:

Tên: Win_7_ Ultimate_ Sp1_ En-Us_Aug_ 2017_ x32
Kiến trúc: x86
Kích thước: 2.20gb
Ngôn ngữ : tiếng Anh
Kích hoạt: Hoàn thành
cập nhật: – Bao gồm tất cả các bản cập nhật mới của tháng 8 năm 2017
Added / Removed : – Không có gì, một iso đầy đủ với tất cả các cập nhật mới của tháng 8 năm 2017

*********************************** ***************************

 • Bao gồm cập nhật Microsoft cho đến 08/08/2017 và Internet Explorer 11
 • Không tweaks hoặc add-ons.
 • không có chương trình bổ sung và phần mềm bổ sung.
 • Không đồ họa, kịch bản và hình nền được thêm vào hoặc thay đổi.
 • Đó là ảnh gốc từ Microsoft, ngoại trừ cập nhật thêm và IE11!

Lưu ý: – DotNet 4.7 và DirectX 11 sẽ thực hiện cài đặt tự động trước khi hoàn tất việc cài đặt Windows

Check sums:

 • SHA-1: d35fbcc5634e301c2591930f7bf25c2e5ee0394b
 • MD5: 3238303dd053ce14eb15cc5bd15767b6
 • CRC32: d9e65466

Windows 7 Ultimate Sp1 X64 Esd Aug2017 Pre-activatedWindows 7 Ultimate Sp1 X64 Esd Aug2017 Pre-activated

TẢI VỀ X86TẢI VỀ X64

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm HEU KMS Activator v30.1 – Active Win và Office

  Phần mềm HEU KMS Activator là một chương trình kích hoạt Windows và Office dễ sử dụ…