Tìm và xóa các tệp trùng lặp với Wise Duplicate Finder Pro

Wise Duplicate Finder là một ứng dụng đơn giản để tìm và xóa các tệp trùng lặp trên máy tính của bạn. Cung cấp toàn quyền kiểm soát loại bỏ trùng lặp. Bạn có thể xem kết quả tìm kiếm và quyết định xóa bản sao nào. Giúp tìm và loại bỏ các bản sao không cần thiết, do đó giải phóng không gian đĩa. Nó là đủ để đặt các tham số cần thiết trong cài đặt và bắt đầu quét.

Các tính năng của ứng dụng:

  • Cho phép bạn chọn bất kỳ loại trùng lặp, kích thước và tên tệp.
  • Tìm kiếm các tập tin trống. Nó tìm và xóa các thư mục và tệp còn lại sau khi làm sạch máy tính và không có kích thước.
  • Loại bỏ các bản sao bằng tay và tự động.
  • Sao lưu và khôi phục. Cho phép bạn khôi phục dữ liệu bị xóa do nhầm lẫn.
  • Cài đặt yêu cầu tối thiểu.

HĐH: Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7, Vista, XP

Download v1.3.1 [3 MB]Download v1.3.2 [3 MB]

Xem thêm HỆ THỐNG - BẢO MẬT

Được đề xuất cho bạn

UVK Ultra Virus Killer v11.4 – Phần mềm tối ưu, sửa chữa windows

UVK là một chương trình loại bỏ virus mạnh mẽ và có nhiều công cụ sửa chữa Windows. Với gi…