WooCommerce Social Login wordpress

WooCommerce Social Login extension cho phép người dùng đăng nhập và thanh toán với các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google, Yahoo, LinkedIn, Foursquare, Windows Live, VKontakte (VK.com), Instagram, PayPal, Amazon. Plugin WordPress này sẽ giúp khách hàng đăng nhập vào trang web của bạn bằng cách sử dụng Tài khoản xã hội như Facebook, Twitter, Google, Yahoo, LinkedIn, Foursquare, Windows Live, VKontakte, PayPal, Instagram và Amazon thay vì tạo tài khoản người dùng mới. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/woocommerce-social-login-wordpress-plugin/8495883

 

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin WP Automatic v3.55.6 – WordPress Content Auto-Pilot

WP Automatic v3.55.6 là plugin Premium WordPress có thể  tự động lấy nội dung giúp bạn cập…