WPML – Plugin dịch đa ngôn ngữ cho WordPress

WPML – WordPress Multilingual Plugin cho phép chạy các trang web đa ngôn ngữ đầy đủ với WordPress, Nó đủ mạnh cho các trang web của công ty, nhưng khá đơn giản cho các blog, giúp dễ dàng dịch các trang WordPress, bài viết, thẻ, các chủ đề. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Trên Demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugins bảo mật iThemes Security Pro v5.5.0 cho wordpress

IThemes Security Pro là một plugins bảo mật dành cho wordpress giúp website của bạn trở nê…