Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và bạn muốn đổi tên ứng dụng Start Menu , đây là những gì bạn cần làm. Các chương trình được tự động thêm vào trong Start Menu sau khi cài đặt với tên mặc định. Đôi khi, nó tạo ra các vấn đề trong khi tìm kiếm một ứng dụng có tên tương tự với một ứng dụng hệ thống khác. Ví dụ: nếu bạn cài đặt trình duyệt Google Chrome, trình duyệt này sẽ hiển thị là “Google Chrome”. Nếu bạn muốn đổi tên thành “Chrome” hoặc bất kỳ thứ gì khác, dưới đây là những gì bạn cần làm.

Đổi tên mục Start Menu trong Windows 10

Đôi khi các phím tắt hoặc các mục hoặc ứng dụng của Trình đơn bắt đầu có thể không có tên bạn ghi nhớ và Tìm kiếm của bạn có thể không cung cấp kết quả mong muốn. Nếu bạn muốn đổi tên các ứng dụng Start Menu trong Windows 10, đây là một mẹo đơn giản. Giới hạn duy nhất là bạn không thể đổi tên các ứng dụng được cài đặt trước.

Đầu tiên, mở Start Menu và nhấp chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn đổi tên. Ví dụ: nếu bạn muốn đổi tên Chrome , hãy nhấp chuột phải vào mục nhập Google Chrome  trong trình đơn Bắt đầu và chọn Khác> Mở vị trí tệp.

Cách đổi tên các mục ở Start Menu trong Windows 10

Ngoài ra, bạn có thể ẩn các tệp và thư mục ẩn và điều hướng đến đường dẫn này:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

ẩn hiện các tệp và thư mục

Ở đây bạn có thể tìm thấy tất cả các chương trình hiện đang được liệt kê trong Start Menu. Bạn có thể đổi tên bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn. Sau khi nhập tên tùy chỉnh, bạn có thể tìm thấy một cửa sổ như thế này: Cách đổi tên items ở Start Menu trong Windows 10

Nhấp vào nút Tiếp tục để thực hiện thay đổi.

Lưu ý : Bạn không thể đổi tên các ứng dụng hệ thống được cài đặt sẵn như Lịch, Máy tính, Máy ảnh, v.v. Nếu bạn có ứng dụng của bên thứ ba hoặc bạn đã cài đặt ứng dụng bên ngoài, bạn có thể đổi tên ứng dụng bằng hướng dẫn này.

Hy vọng bạn tìm thấy mẹo nhỏ này hữu ích.

Xem thêm KIẾN THỨC MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Sửa lỗi trình khởi chạy máy ảo Java trên Windows 11/10

Java là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, không chỉ là một cách để viết chương tr…