Screaming Frog SEO Spider Full

Giới thiệu qua về phần mềm Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spider là một phần mềm seo mà bạn có thể cài đặt trên máy PC, Mac hoặc Linux. Chương trình giúp phân tích liên kết trang web, hình ảnh, CSS, kịch bản và các ứng dụng từ góc độ SEO. Nó tìm nạp các thành phần quan trọng trong SEO, đưa chúng vào các tab theo loại và cho phép bạn lọc các vấn đề về SEO phổ biến, hoặc chia nhỏ dữ liệu theo cách bạn thấy phù hợp bằng cách xuất sang Excel. Bạn có thể xem, phân tích và lọc dữ liệu thu thập dữ liệu do nó được thu thập và cập nhật liên tục trong giao diện người dùng của chương trình.

Screaming Frog SEO Spider cho phép bạn nhanh chóng thu thập thông tin, phân tích và kiểm tra một trang web từ góc độ SEO tại chỗ. Nó đặc biệt tốt cho việc phân tích các trang web vừa và lớn, kiểm tra thủ công các trang mà bạn làm tay sẽ không thể.

SEO Spider cho phép bạn xuất các yếu tố SEO tại chỗ (url, tiêu đề trang, mô tả meta, tiêu đề vv..) sang Excel để nó có thể dễ dàng được sử dụng như là một cơ sở để đưa ra các giải pháp từ SEO…

Xem thêm phần mềm SEO: Phần mềm hỗ trợ seo Rank Tracker

Bản tóm tắt nhanh về một số dữ liệu thu thập được với Screaming Frog SEO Spider, bao gồm:

 • Lỗi – Lỗi máy khách như liên kết bị hỏng & lỗi máy chủ (Không có phản hồi, 4XX, 5XX).
 • Chuyển hướng – Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc tạm thời (phản hồi 3XX).
 • URL bị chặn – Xem và kiểm tra các URL được giao thức robots.txt không cho phép.
 • Liên kết bên ngoài – Tất cả các liên kết bên ngoài và mã trạng thái của chúng.
 • Giao thức – Liệu các URL là an toàn (HTTPS) hay không an toàn (HTTP).
 • Vấn đề về URI – Các ký tự không phải ASCII, dấu gạch dưới, ký tự viết hoa, tham số hoặc URL dài.
 • Các trang trùng lặp – Giá trị băm / thuật toán MD5checksums kiểm tra các trang trùng lặp chính xác.
 • Tiêu đề trang – Thiếu, trùng lặp, hơn 65 ký tự, ngắn, cắt bớt chiều rộng pixel, giống như h1 hoặc nhiều.
 • Meta Description – Thiếu, trùng lặp, hơn 156 ký tự, ngắn, cắt bớt chiều rộng pixel hoặc nhiều.
 • Từ khóa meta – Chủ yếu để tham khảo, vì chúng không được Google, Bing hoặc Yahoo sử dụng.
 • Kích thước tệp – Kích thước của URL và hình ảnh.
 • Thời gian đáp ứng.
 • Tiêu đề được sửa đổi lần cuối.
 • Mức độ sâu của trang.
 • Số từ.
 • H1 – Thiếu, trùng lặp, trên 70 ký tự, nhiều ký tự.
 • H2 – Thiếu, trùng lặp, hơn 70 ký tự, nhiều ký tự.
 • Meta Robots – Lập chỉ mục, noindex, follow, nofollow, noarchive, nosnippet, preferp, noydir, v.v.
 • Meta Refresh – Bao gồm trang mục tiêu và thời gian trễ.
 • Phần tử liên kết hợp quy & tiêu đề HTTP chính tắc.
 • X-Robots-Tag.
 • rel=“next” and rel=“prev”
 • AJAX – SEO Spider tuân theo Kế hoạch thu thập thông tin AJAX của Google.
 • Liên kết – Tất cả các trang liên kết đến một URI.
 • Liên kết ngoài – Tất cả các trang mà URI liên kết đến.
 • Anchor Text – Tất cả văn bản liên kết. Văn bản thay thế từ hình ảnh có liên kết.
 • Theo dõi & Nofollow – Ở cấp độ trang và liên kết (đúng / sai).
 • Hình ảnh – Tất cả các URI có liên kết hình ảnh & tất cả hình ảnh từ một trang nhất định. Hình ảnh trên 100kb, thiếu văn bản thay thế, văn bản thay thế hơn 100 ký tự.
 • Trình chuyển đổi tác nhân người dùng – Thu thập thông tin dưới dạng Googlebot, Bingbot, Yahoo! Slurp, tác nhân người dùng di động hoặc UA tùy chỉnh của riêng bạn.
 • Tiêu đề ngôn ngữ chấp nhận có thể định cấu hình – Cung cấp tiêu đề HTTP chấp nhận ngôn ngữ để thu thập thông tin nội dung thích ứng với ngôn ngữ.
 • Redirect Chains – Khám phá các chuỗi và vòng lặp chuyển hướng.
 • Tìm kiếm mã nguồn tùy chỉnh – SEO Spider cho phép bạn tìm bất cứ thứ gì bạn muốn trong mã nguồn của một trang web! Cho dù đó là mã Google Analytics, văn bản cụ thể hay mã, v.v.
 • Trích xuất tùy chỉnh – Bạn có thể thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ HTML của URL bằng cách sử dụng XPath, các công cụ chọn Đường dẫn CSS hoặc regex.
 • Tích hợp Google Analytics – Bạn có thể kết nối với API Google Analytics và lấy dữ liệu chuyển đổi và người dùng trực tiếp trong quá trình thu thập thông tin.
 • Tích hợp Google Search Console – Bạn có thể kết nối với API Google Search Analytics và thu thập dữ liệu hiển thị, nhấp chuột và vị trí trung bình dựa trên URL.
 • Trình tạo sơ đồ trang web XML – Bạn có thể tạo sơ đồ trang web XML và sơ đồ trang web hình ảnh bằng cách sử dụng SEO spider.
 • vv…

Homepage Screaming Frog SEO Spider: http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

Download[635 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM TIỆN ÍCH

Được đề xuất cho bạn

Chỉnh sửa và tùy biến file PDF với Nitro Pro v14.22 Enterprise

Nitro Pro cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo, chuyển đổi, chỉnh sửa, ký tên và chia s…