Plugin WP Automatic

WP Automatic v3.55.6 là plugin Premium WordPress có thể  tự động lấy nội dung giúp bạn cập nhật các bài đăng từ nhiều nguồn khác nhau sang WordPress một cách tự động. Plugin này có thể đăng các bài báo được nhắm mục tiêu chất lượng, Amazon Products, Clickbank Products, Youtube Videos, Vimeo videos , DailyMotion videos, Feeds posts, eBay auctions, Flicker images, Instagram Images, Pinterest pins,Reddits ,Twitter tweets, Facebook posts, Craigslist classifieds, Itunes apps / songs / ebooks / movies/ podcasts và bài hát SoundCloud một cách tự động. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, vui lòng Click vào Demo.

https://codecanyon.net/item/wordpress-automatic-plugin/1904470

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin FS Poster v5.1.2 – WordPress Social Auto Poster & Post Scheduler

FS Poster là một Plugin WordPress cao cấp cho phép bạn tự động xuất bản các bài đăng (như …