Tổng hợp con trỏ chuột 3D đẹp nhất cho PC

Cách dùng : Giải nén -> Vào cái folder vừa giải nén có file “install” cick chuột phải chọn install -> Vào cài đặt thiết bị -> Chuột -> Tùy chọn bổ sung -> Pointers -> Scheme rồi chọn kiểu chuột tương ứng mình muốn

Lưu ý : Bạn cũng có thể các hiệu ứng khác nhau ở Customize

 1. Download Azenis
 2. Download Krakin
 3. Download Jc41
 4. Download Aeon
 5. Download Prototype03
 6. Download MB Phoenix
 7. Download ModBlackmoon
 8. Download Jade Dreams
 9. Download Conspiracy
 10. Download prototype 01
 11. Download Alient
 12. Download DIM Blue
 13. Download DIM Red
 14. Download Star Wars
 15. Download Target Red
 16. Download Tronix
 17. Download X-FHL SS
 18. Download X-FHL
Xem thêm KIẾN THỨC MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Khắc phục lỗi dxgmms2.sys BSOD trên máy tính Windows

Tệp dxgmms2.sys là tệp trình điều khiển hệ thống Windows được liên kết với khả năng Kết xu…