Gói 1400 Logos Mega Bundle

Tính năng, đặc điểm:

 • 1400+ Tập tin Adobe Illustrator & Photoshop Logo có thể chỉnh sửa
 • 30 gói kết cấu
 • Hình dạng Vector
 • Văn bản có thể chỉnh sửa
 • Xếp lớp
 • Phông chữ miễn phí

Gói bao gồm các logo template sau:

 • Futuristic & Geometric Branding Logo
 • 520 A to Z Logos Bundle
 • Real Estate & Architecture Logos
 • Ink Drop Logos
 • Watercolor & Brush Logos
 • Mobile Application Logos
 • Camera,Movie & Film Production Logos
 • The Entrepreneur Premium Logo Pack

1400 Logos Mega Bundle

TẢI VỀ [900 MB]

Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Project After Effects Giới thiệu Trailer hiệu ứng đẹp

Project Video After Effects legends blockbuster trailer này sẽ đưa video của bạn lên một t…