Gói 1400 Logos Mega Bundle

Tính năng, đặc điểm:

 • 1400+ Tập tin Adobe Illustrator & Photoshop Logo có thể chỉnh sửa
 • 30 gói kết cấu
 • Hình dạng Vector
 • Văn bản có thể chỉnh sửa
 • Xếp lớp
 • Phông chữ miễn phí

Gói bao gồm các logo template sau:

 • Futuristic & Geometric Branding Logo
 • 520 A to Z Logos Bundle
 • Real Estate & Architecture Logos
 • Ink Drop Logos
 • Watercolor & Brush Logos
 • Mobile Application Logos
 • Camera,Movie & Film Production Logos
 • The Entrepreneur Premium Logo Pack

1400 Logos Mega Bundle

TẢI VỀ [900 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ hơn 15.000 Preset + Stock Adobe Lightroom

Chia sẻ bộ Preset màu tất cả các thể loại từ A-Z, Z-A sưu tầm và đang sử dụng. Yêu Cầu: L…