Loading...

Gói 1400 Logos Mega Bundle

Tính năng, đặc điểm:

 • 1400+ Tập tin Adobe Illustrator & Photoshop Logo có thể chỉnh sửa
 • 30 gói kết cấu
 • Hình dạng Vector
 • Văn bản có thể chỉnh sửa
 • Xếp lớp
 • Phông chữ miễn phí

Gói bao gồm các logo template sau:

 • Futuristic & Geometric Branding Logo
 • 520 A to Z Logos Bundle
 • Real Estate & Architecture Logos
 • Ink Drop Logos
 • Watercolor & Brush Logos
 • Mobile Application Logos
 • Camera,Movie & Film Production Logos
 • The Entrepreneur Premium Logo Pack

1400 Logos Mega Bundle

TẢI VỀ [900 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Bộ sưu tập 2500 Emoji biểu tượng cảm xúc

Hơn 2500 bộ Biểu tượng cảm xúc được thiết kế bằng cách tập trung sự sáng tạo và tính độc đ…