Sau đây mình xin chia sẻ một số mẹo định dạng văn bản trong Facebook Chat (Messenger) giúp cho các cuộc trò chuyện trở nên thú vị và đỡ nhàm chán.

  1. Viết chữ in đậm: dùng dấu *here*
  2. Viết chữ in nghiêng: dùng dấu _here_
  3. Viết chữ gạch ngang: ~here~
  4. Viết show code:
    • dùng `here`
    • hoặc “`here“`

Mời các bạn xem video:

Xem thêm MẸO FACEBOOK

Được đề xuất cho bạn

Hướng dẫn Unlock Facebook FAQ 723 đá mail trắng về 100%

Hướng dẫn mở khóa Facebook FAQ 723 Cách 1 (2019): B1 : Chuẩn bị 1 email trắng chưa đăng ký…