Phần mềm UVK Ultra Virus Killer

UVK là một chương trình loại bỏ virus mạnh mẽ và có nhiều công cụ sửa chữa Windows. Với giao diện đơn giản và trực quan, UVK cho phép người dùng phát hiện và xóa tất cả các phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp từ các hệ thống bị nhiễm. Nó cũng bao gồm rất nhiều công cụ để sửa chữa windows.

Tính năng, đặc điểm:

Quản lý tiến trình:

 •  Lọc tất cả các tiến trình đang chạy bằng đường dẫn thực thi của chúng.
 •  Chọn và quản lý một số quy trình cùng một lúc.
 • Đóng processes
 • Đóng nhiều tiến trình với cùng một đường dẫn cùng một lúc.
 •  Đóng tất cả các quy trình liệt kê.
 • Đóng tất cả các quy trình được liệt kê ngoại trừ các quy trình hệ thống.
 • Đóng tất cả các quy trình không đáng tin cậy.
 •  Tạm dừng và tiếp tục quá trình.
 •  Tìm kiếm thông tin về quy trình trên internet.
 •  Gửi một hoặc nhiều tiến trình MD5 vào VirusTotal sử dụng API VT.
 •  Mở tệp vị trí quy trình đang chạy

Mục khởi động và các tác vụ theo lịch trình:

 •  Xóa mục nhập khởi động, nhiệm vụ theo lịch trình và các tập tin tương ứng.
 •  Chọn và quản lý một số mục cùng một lúc.
 •  Xác minh các tập tin bắt đầu chữ ký các tập tin.
 •  Tìm kiếm thông tin về tệp mục nhập khởi động qua internet.
 •  Gửi một hoặc nhiều mục nhập khởi động các tệp MD5 vào VirusTotal sử dụng API VT.
 •  Nhảy đến khoá đăng ký nơi mục nhập khởi động được đặt.
 •  Mở các mục nhập tập tin khởi động các địa điểm.
 •  Xem các thuộc tính tệp mục khởi động.
 •  Cửa sổ có thể phóng to được trong phần này để có chế độ xem thoải mái hơn.

Các dịch vụ và trình điều khiển Windows:

 •  Xóa các dịch vụ hoặc trình điều khiển và các tệp tương ứng đồng thời.
 •  Thực hiện tất cả các tác vụ quản lý dịch vụ phổ biến: Dừng, bắt đầu, tạm dừng, tiếp tục các dịch vụ, và thiết lập kiểu khởi động.
 •  Chọn và quản lý một số dịch vụ hoặc trình điều khiển cùng một lúc.
 •  Ngừng tất cả các dịch vụ không phải của Microsoft.
 •  Chọn các dịch vụ và trình điều khiển được hiển thị: Hiển thị tất cả các dịch vụ và trình điều khiển. Ẩn dịch vụ và trình điều khiển không hoạt động, Ẩn dịch vụ và trình điều khiển của Microsoft, Ẩn các trình điều khiển và dịch vụ và không hoạt động của Microsoft.
 •  Xác minh các chữ ký tệp dịch vụ / trình điều khiển.
 •  Tìm kiếm thông tin về một tập tin dịch vụ / trình điều khiển qua internet.
 •  Gửi một hoặc nhiều trình điều khiển dịch vụ / trình điều khiển MD5 vào VirusTotal sử dụng API VT.
 •  Bước tới khóa đăng ký nơi dịch vụ / trình điều khiển được đặt.
 •  Mở vị trí tệp dịch vụ / trình điều khiển.
 •  Xem thuộc tính tệp dịch vụ.
 •  Cửa sổ có thể phóng to được trong phần này để có chế độ xem thoải mái hơn.

Xóa hoặc thay thế tệp hoặc cặp:

 •  Xóa các tệp và thư mục ngay cả khi chúng đang được các ứng dụng sử dụng.
 •  Xóa các tập tin chạy được.
 •  Xóa các tập tin và thư mục bạn không thể thường xóa bằng cách sử dụng thám hiểm Windows.
 •  Chọn để xóa các tập tin chắc chắn hoặc di chuyển chúng vào thùng rác.
 •  Thay thế hoặc sao chép tệp.
 •  Mở rộng các tệp nén.
 •  Thay thế các tập tin ngay cả khi chúng được nạp vào bộ nhớ.

Quét và tạo nhật ký:

 •  Thực hiện phân tích toàn bộ hệ thống của bạn và lưu nó vào một tệp tin văn bản mà bạn có thể gửi cho bạn bè hoặc chuyên nghiệp, đăng bài trong một diễn đàn hoặc tự phân tích nó.
 •  Chọn các khu vực bạn muốn quét và hiển thị trong nhật ký.
 •  Chọn hiển thị các tệp đã ký của Microsoft trong nhật ký.
 •  Chọn nơi lưu nhật ký.
 •  Chọn xác minh để xác minh các chữ ký số đã quét các tập tin.
 •  Tìm kiếm các tệp đã tạo gần đây và ghi chúng vào nhật ký.
 •  Thực hiện quét tùy chỉnh khác, truy xuất trực tiếp thông tin cụ thể vào các tệp tin, thư mục, mục đăng ký hoặc tự động lấy kết quả phân tích VirusTotal cho một tệp tin.

Chạy các Kịch bản UVK:

 •  Khử trùng máy tính của bạn bằng cách dán các dòng từ bản ghi UVK để xóa các mục và mục đăng ký tương ứng.
 •  Sử dụng các lệnh tùy chỉnh để tải các tệp tin, thực thi các chương trình, xoá hoặc thêm mục đăng ký, chấm dứt các tiến trình, xóa các tệp và thư mục, chạy tập lệnh hàng loạt, đăng ký các tệp hệ thống hoặc chạy các giải pháp khắc phục UVK.
 •  Tạo điểm khôi phục hệ thống, rỗng thùng rác và tất cả các thư mục tạm thời của người dùng.
 •  Tạo và chạy các kịch bản thực hiện hoàn chỉnh hệ thống và bảo trì.
 •  Tự động chạy bất kỳ bản sửa lỗi hoặc quét UVK nào.

Công cụ UVK:

 •  Truy xuất các loại thông tin trên bất kỳ tập tin nào.
 •  Tạo báo cáo VirusTotal MD5, từ chối hoặc cấp quyền truy cập hoặc thực hiện quét sfc cho bất kỳ tệp nào.
 •  Tìm kiếm thông tin về các tập tin và các mục đăng ký trên internet.
 •  Cấp quyền truy cập hoặc ngăn chặn thay đổi khoá đăng ký.
 •  Ghi rõ tất cả các điểm khôi phục.
 •  Chọn và xóa một hoặc nhiều điểm khôi phục.
 •  Tạo điểm khôi phục hệ thống.
 •  Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa khôi phục hệ thống.

Sửa chữa hệ thống:

 •  Sửa chữa máy tính của bạn với hơn năm mươi bản sửa lỗi độc quyền: Sửa chữa các tệp tin mở rộng, đăng ký dlls hệ thống, bật và sửa chữa cập nhật của Windows, xóa dns bộ nhớ cache và tệp máy chủ, đặt lại cài đặt mặc định của người dùng, khắc phục sự cố cài đặt, rỗng tất cả bộ nhớ cache của trình duyệt, , Chống phân mảnh và tối ưu hóa các ổ đĩa cứng, cài đặt Java, Flash, DirectX, .Net Framework, Sửa chữa WMI và khôi phục hệ thống, xóa tất cả các điểm khôi phục, sửa vỏ windows, thiết lập lại các thư mục shell của người dùng và nhiều hơn nữa.

Và còn rất nhiều nữa, các bạn tự tìm hiểu nhé.

Hướng dẫn cài đặt:

 1. Cài đặt files setup
 2. Xong đóng ứng dụng, copy 2 files UVK_en.exe và UVK_en64.exe vào thư mục cài đặt chương trình (C:\Program Files\UVK – Ultra Virus Killer)
 3. Xong

Download [40 MB]

Xem thêm HỆ THỐNG - BẢO MẬT

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm tối ưu máy tính Advanced SystemCare PROv16.4.0.226

Phần mềm Advanced SystemCare PRO – Một gói phần mềm có chứa nhiều module để tối ưu h…