Theme Sahifa - Responsive News & Magazine WordPress Blog

Sahifa Tin tức Chủ đề là một themes sạch sẽ, hiện đại, người dùng thân thiện, nhanh chóng, dễ dàng tùy chỉnh, linh hoạt, chức năng và đầy đủ đáp ứng WordPress News, Tạp chí, báo và blog Chủ đề. Sản phẩm tuyệt vời này cung cấp nhiều tính năng đáng kinh ngạc, mỗi cái được thêm vào để tăng cường trang web của bạn. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

https://themeforest.net/item/sahifa-responsive-wordpress-news-magazine-newspaper-theme/2819356

Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Theme SOHO v2.7.1 – Fullscreen Photo & Video cho WordPress

SOHO là một theme WordPress  về slide ảnh chuyên nghiệp và sáng tạo/video Responsive. Chủ …