Nếu bạn cố gắng sao chép tệp vào một phương tiện di động như ổ đĩa flash hoặc ổ cứng ngoài HDD, và bạn gặp phải thông báo lỗi thao tác sao chép không thể tạo thư mục hoặc tệp với mã lỗi đi kèm 0x80070052 , thì bài viết này nhằm giúp bạn nhiều nhất các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.

Khi bạn gặp sự cố này, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi đầy đủ sau đây:

An unexpected error is preventing the operation. Make a note of this error code, which might be useful if you get additional help to resolve this problem: Error 0x80070052: The directory or file cannot be created.

Trong hầu hết các trường hợp, sự cố được báo cáo là xảy ra với ảnh, video (đặc biệt là các tệp có tên dài hơn 20 ký tự). Dưới đây là một số nguyên nhân gây ra lỗi:

 • Thư mục hoặc tên tệp đã tồn tại trên USB của bạn.
 • Không thể tìm thấy đường dẫn thư mục trên ổ đĩa.
 • Không có đủ dung lượng đĩa trên USB.
 • Tệp hoặc tên thư mục không hợp lệ vì nó chứa các ký tự không được chấp nhận.
 • Ổ USB có thể không được định dạng đúng cách.
 • Tệp hệ thống Windows bị hỏng.

Lỗi không thể tìm thấy File trong máy tính?

Thông thường, khi người dùng PC gặp phải thông báo lỗi không thể tìm thấy tệp trên máy tính Windows 10/11. Đó là khi người dùng đang cố gắng mở tệp Microsoft Office. Thông báo lỗi chỉ đơn giản cho biết rằng tệp bạn đang cố mở hoặc truy cập không tồn tại hoặc không thể tìm thấy trên hệ thống.

Làm cách nào để khắc phục lỗi không tìm thấy tệp?

Một số người dùng PC khi cố gắng lưu tệp trên màn hình nền hoặc thư mục tài liệu trên máy tính Windows 10/11 của bạn. Có thể gặp lỗi không tìm thấy tệp, kiểm tra tên tệp và thử lại thông báo lỗi. Lỗi này xảy ra do quyền truy cập thư mục được kiểm soát ngăn không cho các chương trình không đáng tin cậy ghi vào các khu vực được bảo vệ như thư mục máy tính để bàn hoặc tài liệu. Để khắc phục sự cố, bạn có thể chỉ cần tắt quyền truy cập thư mục được kiểm soát .

Lỗi 0x80070052 không thể tạo thư mục hoặc tệp

Lỗi 0x80070052 không thể tạo thư mục hoặc tệp
Lỗi 0x80070052 không thể tạo thư mục hoặc tệp

Nếu bạn gặp phải lỗi 0x80070052 này, sự cố không thể tạo thư mục hoặc tệp. Bạn có thể thử các giải pháp được đề xuất của chúng tôi bên dưới theo thứ tự cụ thể và xem liệu điều đó có giúp giải quyết sự cố hay không.

 1. Chạy trình gỡ rối tệp và thư mục
 2. Thay đổi quyền đối với tệp
 3. Tạo một thư mục mới trên USB Drive
 4. Kết nối lại ổ USB
 5. Đảm bảo ổ USB có đủ dung lượng lưu trữ
 6. Định dạng ổ USB thành FAT32 hoặc NTFS
 7. Thay đổi tên của thư mục/tệp
 8. Giải mã các tệp được mã hóa (nếu có)
 9. Chạy CHKDSK

Hãy cùng xem mô tả về quy trình liên quan đến từng giải pháp được liệt kê.

1] Chạy trình gỡ rối tệp và thư mục

Bất cứ khi nào bạn gặp sự cố trên PC chạy Windows 10/11 và bạn biết về bất kỳ trình gỡ rối cài sẵn hoặc trình gỡ rối không gốc nào, bạn nên chạy trình hướng dẫn tự động.

Giải pháp này yêu cầu bạn chạy trình khắc phục sự cố tệp và thư mục và xem liệu lỗi 0x80070052, vấn đề không thể tạo thư mục hoặc tệp có được giải quyết hay không. Nếu không thành công, hãy thử giải pháp tiếp theo.

2] Thay đổi quyền đối với tệp

Có thể tệp bạn đang cố sao chép không đủ quyền. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ định toàn quyền kiểm soát cho tệp hoặc có toàn quyền sở hữu tệp , sau đó thử lại thao tác sao chép.

3] Tạo một thư mục mới trên USB Drive

Có thể bạn sẽ gặp phải lỗi này khi cố gắng sao chép các tệp trên thư mục gốc. Trong trường hợp này, để giải quyết sự cố, bạn có thể tạo một thư mục con trên ổ đĩa di động, sau đó sao chép tệp vào thư mục đó thay vì dán tệp trực tiếp vào thư mục gốc của ổ USB.

4] Kết nối lại ổ USB

Giải pháp này chỉ yêu cầu bạn rút ổ đĩa ngoài, sau đó cắm lại và thử lại thao tác sao chép tệp. Nếu lỗi xuất hiện lại, bạn có thể cắm ổ đĩa ngoài vào một cổng USB khác trên PC Windows của mình và xem sự cố đã được giải quyết chưa hoặc thử giải pháp tiếp theo.

5] Đảm bảo ổ USB có đủ dung lượng lưu trữ

Bạn có thể gặp phải lỗi này nếu không có đủ dung lượng đĩa trống trên USB để sao chép tệp hoặc thư mục vào. Trong trường hợp này, bạn có thể xóa các tệp không cần thiết nhưng tốn dung lượng trên ổ USB để giải phóng một số dung lượng. Bạn có thể sử dụng trình phân tích không gian lưu trữ ổ đĩa để xem dung lượng lưu trữ trên ổ USB gắn ngoài đang bị ảnh hưởng như thế nào. Tuy nhiên, nếu xóa tệp trên ổ USB không phải là tùy chọn dành cho bạn, bạn có thể sử dụng phương tiện lưu trữ bên ngoài khác có đủ dung lượng lưu trữ.

6] Định dạng ổ USB thành FAT32 hoặc NTFS

Các cuộc điều tra cho thấy FAT16 là định dạng hệ thống tệp phổ biến nhất được báo cáo là gây ra sự cố này. Điều này xảy ra nếu hệ thống tệp của ổ đĩa ngoài USB mà bạn đang cố sao chép tệp vào được định dạng thành hệ thống tệp cũ hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể định dạng ổ đĩa ngoài thành FAT32 hoặc NTFS .

7] Thay đổi tên của thư mục/tệp

Lỗi này cũng có thể xảy ra nếu các tệp hoặc thư mục bạn đang cố sao chép vào ổ USB bao gồm các ký tự đặc biệt như “&”. Trong trường hợp này, để giải quyết sự cố, bạn nên đổi tên tệp hoặc thư mục trên máy tính Windows của mình rồi sao chép nó vào thiết bị bên ngoài. Đổi tên tệp, cũng đảm bảo tên không quá 20 ký tự.

8] Giải mã các tệp được mã hóa (nếu có)

Nếu bạn đang sao chép các tệp được mã hóa từ PC Windows của mình sang ổ đĩa ngoài, bạn có thể gặp phải lỗi này. Trong trường hợp này, chỉ cần giải mã tệp và sau đó thử lại thao tác sao chép vào ổ USB. Sau khi có các tệp trên ổ USB, bạn có thể mã hóa lại các tệp .

9] Chạy CHKDSK

Để loại trừ các thành phần xấu của ổ đĩa có thể là thủ phạm gây ra sự cố, bạn có thể chạy CHKDSK trên ổ đĩa trong cũng như chạy CHKDSK trên ổ đĩa ngoài mà bạn đang cố gắng sao chép vào. Sau đó, bạn có thể thử lại thao tác sao chép.

Hy vọng rằng các hướng dẫn của Linkerpt giúp bạn sửa thành công lỗi 0x80070052. Chúc bạn đọc thành công!

Xem thêm KIẾN THỨC MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Sửa lỗi trình khởi chạy máy ảo Java trên Windows 11/10

Java là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, không chỉ là một cách để viết chương tr…