Plugin Super Backup & Clone

Super Backup & Clone v2.2 là một plugin đưa ra các giải pháp sao lưu WordPress và có khả năng an toàn nhất trên thị trường Envato. Với giao diện trực quan Đồng bộ hóa, Làm việc với một máy chủ dàn dựng và sản xuất? WP Super Backup cho phép bạn dễ dàng đồng bộ hóa tất cả các tệp, hoặc chỉ cần những cái bạn thực sự cần giữa các máy chủ, chỉ trong vài phút. Tất cả điều này xảy ra tự động dựa trên lịch trình bạn xác định.Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Trên Demo.

https://codecanyon.net/item/super-backup-clone-migrate-for-wordpress/12943030

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fixed TOC v3.1.18 – table of contents cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung …