Xóa bạn bè ảo, die trên facebook hàng loạt bằng code JS

Nhiều khi bạn có một list danh sách bạn bè trên tài khoản của mình, nhưng không biết tài khoản nào đã bị facebook khóa hay không tồn tại nữa, bài viết dưới sẽ giúp các bạn thực hiện tự động unfiend những nick không có tương tác như vậy.

  • Bước 1: Vào facebook.com và đăng nhập tài khoản vào.
  • Bước 2: Nhấn F12–>Console
  • Bước 3: Vào đây để lấy code, sau đó dán nó vào chỗ thanh console ở bước 2.

Sau khi thực hiện xong nó sẽ báo:

Xóa bạn bè ảo, die trên facebook hàng loạt bằng code JS

dãy số trên là các id tài khoản đã bị xóa khỏi list bạn bè của mình, bạn có thể kiểm tra lại.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm MẸO FACEBOOK

Được đề xuất cho bạn

4 Mẹo để tạo quảng cáo trên Facebook – Tỉ lệ chuyển đổi

Trước khi đi vào các mẹo, dưới đây là tóm tắt các loại quảng cáo Facebook chính: Câu chuyệ…