AV Uninstall Tools Pack - Bộ công cụ hỗ trợ xóa các trình diệt virut

AV Uninstall Tools Pack v2017.09  – là một gói miễn phí các công cụ được thiết kế để loại bỏ phần mềm chống virus và bảo mật. Nó bao gồm các công cụ để loại bỏ hơn 40 chương trình chống virus và spyware và tường lửa. Nếu bạn cần phải loại bỏ hoàn toàn vi rút, chương trình này sẽ giúp bạn và sẽ không để lại bất kì dấu vết nào trong hệ thống.

Danh sách các tiện ích

• AhnLab V3 IS8 Password Reset Tool (Uninst.ru)
• ArcaBir Password Reset Tool (Uninst.ru)
• ArcaVir Removal Tools (ArcaBit)
• ArcaVir Password Reset Tool (Uninst.ru)
• avast! Antivirus Removal Tools (AVAST Software a.s.)
• AVG IDP Uninstaller v3.5 (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
• AVG Toolbar Remover (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
• AVG Remover tools (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
• Avira Registry Cleaner (Avira GmbH.)
• AVS Uninstall Cleaner (Online Media Technologies Ltd.)
• BitDefender Uninstall Tools (BitDefender S.R.L.)
• BitDefender Password Reset Tool (BitDefender S.R.L.)
• BullGuard Uninstaller (BullGuard Ltd.)
• CA 2007/2008 uninstall Utility (CA)
• Comodo Password Reset Tool (Uninst.ru)
• Comodo Removal Tools (Comodo Forum, scripts by Jacob and Ragwing)
• Dr.Web Remover tools (Doctor Web, Ltd.)
• Emsisoft Clean (Emsi Software GmbH.)
• eScan password reset tool (MicroWorld Technologies Inc.)
• eScan Removal Tool (MicroWorld Technologies Inc.)
• ESET Password Reset Tool (Uninst.ru)
• ESET Uninstaller (ESET)
• F-PROT Version Remover tools (FRISK Software International)
• F-Secure Uninstallation Tool (F-Secure Corporation)
• G Data AntiVirus Cleaner (G Data Software AG)
• K7 Security Product Removal Tool (K7 Computing Pvt. Ltd.)
• K7 Password Reset Tool (Uninst.ru)
• Kaspersky password reset tools (Kaspersky Lab ZAO)
• Kaspersky Removal Tool (Kaspersky Lab ZAO)
• Max AntiVirus Uninstaller (MaxSecure Software)
• Max SpywareDetector Uninstaller (MaxSecure Software)
• MBAM Cleanup Utility (Malwarebytes Corporation)
• McAfee Software Removal tools (McAfee, Inc.)
• Microsoft Security Essentials removal tools (Microsoft Corporation)
• Norman Removal Tool (Norman ASA)
• nProtect Security Platform 2007 Remover (INCAInternet Co.,Ltd)
• Outpost Clean v8.10.4303 (Agnitum Ltd.)
• Outpost password reset instructions
• Panda Uninstaller tools (Panda Security, S.L.)
• PC Tools ThreatFire Removal (PC Tools)
• Prevx Removal Tools (Prevx Ltd)
• QuickHeal Removal Tools (Quick Heal Technologies (P) Ltd.)
• Radialpoint Security Uninstall Utility (Radialpoint SafeCare Inc.)
• Roboscan Password Reset Tool (Uninst.ru)
• SPAMfighter Remove (SPAMfighter ApS)
• Sunbelt Cleaner tools (Sunbelt Software)
• SUPERAntiSpyware Application UnInstaller (SUPERAntiSpyware.com)
• Symantec Norton Removal Tools (Symantec Corporation)
• Total Defense Internet Security Suite Removal Tool (Total Defense Inc.)
• Trend Micro Uninstall Tools (Trend Micro Inc.)
• TrustPort Removal Utility (TrustPort, a.s.)
• Vexira Uninstall (Central Command, Inc.)
• VirusBuster Clean (VirusBuster Ltd.)
• Webroot Removal tools (Webroot Inc.)
• Windows Live OneCare Cleanup Tool (Microsoft Corporation)
• WinPatrol Removal (BillP Studios)
• Zondex Guard removal tools (Australian Projects Pty Limited)
• ZoneAlarm password reset instructions
• ZoneAlarm Removal Tool (Check Point Software Technologies LTD)

Có gì mới:

* Add Panda Security URL Filtering Uninstaller
* Updated Avast Antivirus Removal Tool to version 17.6.3625
* Updated BullGuard Uninstaller to version 2.42
* Updated Emsisoft Clean to version 2017.8.0.7904
* Updated G Data AntiVirus Cleaner to version 1.9.0.1
* Updated Malwarebytes Cleanup Utility to version 3.1.0.1023
* Updated NANO Antivirus Uninstaller to version 1.0.98.19134
* Updated Titanium (Trend Micro) Uninstallers to version 12.0.0.1153
* Removed Panda Cloud AV Uninstaller

TẢI VỀ [238 MB]

Lưu ý: Khi mở nhớ chọn ngôn ngữ English

Xem thêm PHẦN MỀM TIỆN ÍCH

Được đề xuất cho bạn

Chỉnh sửa và tùy biến file PDF với Nitro Pro v14.22 Enterprise

Nitro Pro cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo, chuyển đổi, chỉnh sửa, ký tên và chia s…