Code BeDrive

BeDrive File Sharing & Cloud Storage PHP Scripts cho phép bạn tạo và tổ chức chia sẻ tập tin lưu trữ trên trang web trong vài phút mà không cần kiến ​​thức. Nó có một tính năng ấn tượng thiết lập mà các đối thủ và thậm chí vượt qua các trang upload hiện tại như dropbox hoặc googleDrive. BeDrive là một ứng dụng dựa trên ajax, có nghĩa là nó không có làm mới trang web nên bạn chỉ cần duyệt qua ứng dụng. Để biết thêm thông tin về tập PHP này, hãy nhấp vào nút Trên Demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

[PHP Scripts] ImgHosting – Code hệ thống lưu trữ hình ảnh

ImgHosting – Image Storage System lưu trữ hình ảnh nhanh chóng và dễ dàng mà không c…