Java SE Runtime Environment

Java Runtime Environment (JRE) là môi trường thực hiện được tạo ra bởi Sun Microsystems và cho phép bạn chạy và sử dụng các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Nó bao gồm một máy ảo Java và một thư viện lớp Java. Trong ngôn ngữ Java, nhiều chương trình và trò chơi được viết, đặc biệt là những chương trình di động là quan trọng. Một số trang web cũng sử dụng Java. Một trong những ưu điểm của ngôn ngữ Java là nền tảng chéo của nó, nghĩa là các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ này có thể được sử dụng trên các hệ điều hành khác nhau nơi đã cài đặt Môi trường chạy Java (JRE).

Các tính năng chính:

 • quản lý bộ nhớ tự động;
 • mở rộng khả năng xử lý ngoại lệ;
 • một bộ công cụ lọc / nhập dữ liệu phong phú;
 • một bộ sưu tập tiêu chuẩn, chẳng hạn như mảng, danh sách, ngăn xếp, v.v …;
 • sẵn có các phương tiện đơn giản để tạo ra các ứng dụng mạng (bao gồm cả việc sử dụng giao thức RMI);
 • Sự hiện diện của các lớp học cho phép thực hiện các yêu cầu HTTP và các phản hồi xử lý;
 • tích hợp các công cụ ngôn ngữ để tạo các ứng dụng đa luồng;
 • truy cập thống nhất vào cơ sở dữ liệu:
 • ở mức các truy vấn SQL cá nhân – dựa trên JDBC, SQLJ;
 • ở mức độ khái niệm các đối tượng có khả năng lưu trữ trong cơ sở dữ liệu – dựa trên Java Data Objects (tiếng Anh) và Java Persistence API (tiếng Anh);
 • hỗ trợ cho các mẫu (kể từ phiên bản 1.5);
 • thực hiện đồng thời các chương trình.

TẢI VỀ Java SE Runtime Environment_10.0.2 x64 [98 MB]TẢI VỀ Java SE Runtime Environment_10.0.1 x64 [98 MB]TẢI VỀ Java SE Runtime Environment_9.0.4 x64 [96 MB]

Xem thêm HỆ THỐNG - BẢO MẬT

Được đề xuất cho bạn

UVK Ultra Virus Killer v11.4 – Phần mềm tối ưu, sửa chữa windows

UVK là một chương trình loại bỏ virus mạnh mẽ và có nhiều công cụ sửa chữa Windows. Với gi…