Chia sẻ các bạn tải toàn bộ sách tài liệu ôn thi đại học 2020 đầy đủ nhất Việt Nam tại đây, tổng hợp bởi Anh Pháp Tô Nguyễn từ các khóa luyện thi đại học ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia của moon hocmai megabook unica edumall lovebook mclass nxb giáo dục và các thầy cô nổi tiếng…

Kho Tài Liệu Ôn Thi Đại Học 2018 Đầy Đủ

 

Tài liệu ôn thi GDCD: https://bit.ly/3kX2u0v

Tài liệu ôn thi Địa 12: https://bit.ly/3n2RDmr

Tài liệu ôn thi Sử 12: https://bit.ly/38a9nI0

Tổng hợp tài liệu ôn thi môn Toán – Kỳ thi THPT QG 2019

1.  Tổng hợp 8 chuyên đề thi trắc nghiệm Toán

 1. Chuyên đề 1. Ứng dụng của đạo hàm
 2. Chuyên đề 2. Hàm số mũ – Lũy thừa – Logarit
 3. Chuyên đề 3. Nguyên Hàm – Tích phân – Ứng dụng
 4. Chuyên đề 4. Số phức
 5. Chuyên đề 5. Khối Đa Diện
 6. Chuyên đề 6. Mặt nón – Trụ – Cầu
 7. Chuyên đề 7. Phương pháp tọa độ Oxyz
 8. Chuyên đề 8. Bài toán thực tế

2. Tóm tắt công thức hình học lớp 12

3. Trắc nghiệm nguyên hàm tích phân theo từng dạng

– Thủ thuật giải nhanh đề trắc nghiệm môn toán:
https://drive.google.com/file/d/0B5pFpHuL7kbSeHA3ZmFPdm5kd1U/view?usp=sharing

– Giải nhanh trắc nghiệm toán 12 bằng máy tính casio:
https://drive.google.com/file/d/0B8m4tOiXgzytYkpYMTJrQjZiVzQ/view?usp=sharing

– Tổng hợp công thức lượng giác + bài tập trắc nghiệm:
https://drive.google.com/file/d/0B0Vh37CnMqVQY2RidC1jYlNlMm8/view?usp=sharing

– Tóm tắt lý thuyết hình học 12:
https://drive.google.com/file/d/0B4DvH-zZTSm2ODM2TDc4blptdnM/view?usp=sharing

– 13 đề thi THPT quốc gia chọn lọc môn Toán:
https://drive.google.com/file/d/0B0SGReJrFZayVktDVkJQVjhUaDQ/view?usp=sharing

– 50 câu số phức hay và khó:
https://drive.google.com/file/d/0B7RgWobFcJVSRkNDTDFla1JOME0/view?usp=sharing

– Lời giải bài toán về khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian:
https://drive.google.com/file/d/0B0ZqLvy1VZ5KbDVwMU51eVM4WHM/view?usp=sharing

– Ôn tập chuyên đề hàm số:
https://drive.google.com/file/d/0Bx5-N5vV6X8GMmd2WENHTWpTcDA/view?usp=sharing

– Tổng hợp công thức tính diện tích, thể tích của một số hình thường gặp:
https://drive.google.com/file/d/0B1ikuPcIlLkXLVd0bW9ZWEJMSFk/view?usp=sharing

– 160 đề ôn thi thpt quốc gia môn toán 2017:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B_RLti3UB3anRVRILVI0UlVqTVE?usp=drive_web

– Tổng hợp số phức
https://drive.google.com/file/d/0B1-PwnYRVZFgdU9XQVkwdlZWalU/view?usp=sharing

– Bí kiếp casio giải nhanh trắc nghiệm toán:
https://drive.google.com/file/d/0BwRNUZ3PARTsZFA0U19xeThlWUk/view?usp=sharing

– Tổng hợp lý thuyết toán 12:
https://drive.google.com/file/d/0B-ZdY3lFQBqkcmhnZGdSX1JHM0k/view?usp=sharing

– Phương pháp giải các bài toán trắc nghiệm ôn thi đại học
https://drive.google.com/file/d/0B165pLeuElzZUVBVcWQxWU9LTkk/view?usp=sharing

– 500 câu hỏi trắc nghiệm hình học không gian
https://drive.google.com/file/d/0B8q4JXEcRExqdWsydEhkMDhGUm8/view?usp=sharing

– Bộ đề thi trắc nghiệm môn toán ( có đáp án)
https://drive.google.com/file/d/0B_RLti3UB3anQzBhTllpX3VBa0E/view?usp=sharing

– Tài liệu kỹ thuật giải nhanh trắc nghiệm môn toán
https://drive.google.com/open?id=0B_RLti3UB3anaDNSLW1WaEpKaG8

https://drive.google.com/open?id=0B_RLti3UB3ancnVCRHMxNktxc2M

https://drive.google.com/open?id=0B_RLti3UB3andUpUdFBnTTNieHM

https://drive.google.com/open?id=0B_RLti3UB3anaENPLUJxeVRMWEU

https://drive.google.com/open?id=0B_RLti3UB3anLXJNZVBGdGZxUmc

– 200 câu khảo sát hàm số có lời giải chi tiết
https://drive.google.com/file/d/0B_RLti3UB3anQzBhTllpX3VBa0E/view?usp=sharing

– Trắc nghiệm full chương hàm số ( không đáp án) : các bạn tải về rồi giải cùng bạn bè để tự so sánh đáp án nhé
https://drive.google.com/file/d/0B5C8PtuYmEPacUJnak4zZWt4eHM/view

– Phương pháp giải bài tập pt mũ và logarit
https://drive.google.com/file/d/0BypPrlV4_nCMcjdRQkpEMi1Da0U/view?usp=sharing

– 600 câu trắc nghiệm chuyên đề mũ và loga
https://drive.google.com/file/d/0B_RLti3UB3anTEdubFlSUTB3SjQ/view?usp=sharing

– 250 câu vận dụng cao môn toán
https://drive.google.com/file/d/0B2f4fa3HTwo6Y2JLbGJDdENBNUk/view?usp=sharing

– Đề cương ôn thi học kì 1 môn toán
https://drive.google.com/file/d/0B_RLti3UB3anWkE2c0VyZ0xpb1U/view?usp=sharing

– Phương pháp giải nhanh bài tập cực trị hàm trùng phương
https://drive.google.com/file/d/0BxytYsbjI-muc1JSTkpLeWJWaFE/view

– Tuyển tập 100 bài toán thực tế trắc nghiệm
https://drive.google.com/file/d/0B9yAd8-mZ_rYdGk4OVZ2MjVPcXc/view

– 413 bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp
https://drive.google.com/file/d/0B6TbQ7sGpzm7MTRRa2RBdEtVbkU/view

– Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện
https://drive.google.com/file/d/0BxOwkNsbP2jXQkpDdFB2VHNwUGc/view?usp=sharing

– 5000 Đề toán của các trường ( có đáp án )

https://drive.google.com/open?id=0Bz1tr4u7WXzPNHpBSGt1aXJoNGc

– Trắc nghiệm đại số & giải tích 11
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Lời giải bài toán về khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Ôn tập chuyên đề hàm số:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp công thức tính diện tích, thể tích của một số hình thường gặp:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Bí kiếp casio giải nhanh trắc nghiệm toán:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Bộ 20 đề ôn cơ bản môn toán
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 650 câu hỏi trắc nghiệm có lời giải chi tiết
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Phương pháp giải các bài toán trắc nghiệm ôn thi đại học
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 500 câu hỏi trắc nghiệm hình học không gian
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Bộ đề thi trắc nghiệm môn toán ( có đáp án)
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Trắc nghiệm full chương hàm số ( không đáp án) : các bạn tải về rồi giải cùng bạn bè để tự so sánh đáp án nhé
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 250 câu vận dụng cao môn toán
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Phương pháp giải nhanh bài tập cực trị hàm trùng phương
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 413 bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 13 đề thi THPT quốc gia chọn lọc
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 50 câu số phức hay và khó
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 160 đề ôn thi thpt quốc gia
TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tài liệu môn lý

– Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm vật lý:
https://drive.google.com/file/d/0B0qEbM0gvgeQQkl3VTZOTHV0eVk/view?usp=sharing

Tài liệu tư học 9đ lý: https://drive.google.com/file/d/1ILQtzhpwlY9nTOdv4YagEE9ZSncaGUmW/edit

Tài liệu môn tiếng anh

Link tải ở dưới :

Collocations: http://bit.ly/2lZNHIP

500 cụm từ hay gặp: http://bit.ly/2k3hRKC

idoms: http://bit.ly/2lvGWhG

Tài liệu tổng hợp: http://bit.ly/2khpgpS

Thư mục học tiếng anh cả đời không hết: https://bit.ly/34XaFEx

– Thủ thuật giải nhanh đề trắc nghiệm môn tiếng anh:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Lí thuyết và bài tập từ vựng ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp từ vựng + bài tập + ngữ pháp tiếng anh 12:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 20 đề thi thử tiếng anh ôn thi thpt quốc gia ( có lời giải chi tiết )
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp từ vựng tiếng anh và quy tắc đánh trọng âm:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tài liệu môn hóa

– Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ:
https://drive.google.com/file/d/0B_nO6bupPOyZaTdEVGphdGNBbVU/view?usp=sharing

– Công thức giải nhanh bài tập môn hóa
https://drive.google.com/file/d/0BypPrlV4_nCMQ3pJY2V4aWlTaEk/view?usp=sharing

– Tổng hợp toàn bộ tài liệu môn hóa
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B8iY7BOv9CYCLWFSRWRGNWVVS3c?usp=sharing

– Tự học giỏi hóa 12
https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxbGYyQ3hqTEFscUdMV3RmSmY1Ynl0LUMtYkRB/view

– Công phá lý thuyết hóa học 12 ( megabook)
https://drive.google.com/file/d/0B-NiKi_Bve_lS2Q0d3J1bzZnYUE/view?usp=sharing

– Hệ thống kiến thức hóa học 12
https://drive.google.com/file/d/0BwJHw2yDLaCMQnRIN1JSS2tldlU/view?usp=sharing

– Phân tích và tránh một số bẫy thường gặp trong các kì thi
https://drive.google.com/file/d/0B8iY7BOv9CYCWmNsX0NjemZUaDg/view?usp=sharing

– Một số kinh nghiệm giải nhanh các bài toán hóa học
https://drive.google.com/file/d/0BypPrlV4_nCMQ3pJY2V4aWlTaEk/view?usp=sharing

– Thần tốc luyện đề thi THPTQG môn hóa
https://drive.google.com/file/d/0B8NwdnrE0vjMWldyejNUY0s3Z2M/view?usp=sharing

– 50 công thức tính nhanh bài tập hóa học
https://drive.google.com/file/d/0B5LyvRxud67_TTQ0dXN1TlBzaDg/view?usp=sharing

– Công thức giải siêu nhanh hóa vô cơ
https://drive.google.com/file/d/0B7W9_NBOT22BQjdPejFiVF9BWW8/view

– Tài liệu và bài tập về phần điện phân
https://goo.gl/tNGyvQ

– Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa 12
https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxUmV6TlRlQktZQS1Ta3dZUG1UTlo5bFI5MWlV/view?usp=sharing

– Nhận biết các chất vô cơ
https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxdEhiWVd1VG10S3c/view

– Chuyên đề este-lipit-axit
https://drive.google.com/open?id=0B8qk0KzpyhJHYTZ2dG9tZ01yOTg

– Phân loại và tổng hợp kiến thức hóa vô cơ
https://drive.google.com/open?id=0B8ysr7t2YmOkN3FXVzBab28tUm5vSENrNld6VkEtRUItWHRB

– Sổ tay giúp trí nhớ hóa học
https://drive.google.com/file/d/0BwJHw2yDLaCMdUVxQlBTRHpoWGs/view?usp=sharing

-Bộ tài liệu hóa học khổng lồ (full)

https://drive.google.com/drive/folders/0B8iY7BOv9CYCfk41WDZlcnF0c0JCRjRtQUh1Vng0WWliTzJxVnVCOTgzWFhYYmZ3dDluLUU?usp=sharing

– 100 câu lý thuyết hóa hay có đáp án
https://drive.google.com/file/d/0B1J4NCrkza_sY2tQSXN2NUJVMjA/view

– 999 câu trắc nghiệm hóa vô cơ ( không đáp án)
https://drive.google.com/file/d/0B-NiKi_Bve_lV1Y3LWN2M2xtdGc/view?usp=sharing

– 1 số bài tập hay và khó môn hóa
https://drive.google.com/file/d/0B5FiiJuluNvFb1k1Y1BFdk4zMGs/view

– 50 BÀI TẬP HÓA HAY VÀ KHÓ ( CÓ ĐÁP ÁN)

https://drive.google.com/open?id=0B2MyrpYS6898T1hHN19fZVozYXc

– 18 CÁCH GIẢI BÀI TOÁN VÔ CƠ ĐIỂN HÌNH

https://drive.google.com/file/d/0B2_rXuVBmhAsN0p0bEk1eV9YU0U/view?usp=sharing

– LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN

https://drive.google.com/file/d/0B9aEtae5wgirVnVDTDh0czZ5Z0k/view?usp=sharing

– CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY& KĨ THUẬT ÔN TỔNG LỰC
TOÀN TẬP LÍ THUYẾT HÓA HỌC THI ĐẠI HỌC

https://drive.google.com/open?id=0B1gr8WTne1abZTZEUkJ6STU1LTQ

Tài liệu môn Sinh:

– Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn sinh học:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tuyển tập đề thi thử môn sinh các trường
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp bài tập di truyền hay và khó
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 50 đề trắc nghiệm sinh học quy luật phân ly Menđen ( các bạn tải về máy sẽ xem được bình thường ko bị lỗi font đâu nhé )
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp công thức sinh học 12
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Sơ đồ tưu duy môn sinh
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp lí thuyết sinh
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm môn sinh
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 30 bài tập sinh cốt lõi – di truyền phả hệ
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tài liệu về đột biến nhiễm sắc thể
TẢI VỀ TÀI LIỆU
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp toàn bộ kiến thức sinh 12:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chương trình giảm tải môn sinh
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm sinh 12
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chinh phục các câu hỏi đếm mệnh đề đúng phần 1
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chinh phục các câu hỏi đếm mệnh đề đúng phần 2
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tài liệu về đột biến nhiễm sắc thể

– 250 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh hoc 12: TẢI VỀ TÀI LIỆU

– ÔN THI TỐT NGHIỆP 12 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC: TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tài liệu môn Văn:

– Tổng hợp các dạng đề so sánh nhân vật ngữ văn lớp 12:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Dẫn chứng NLXH
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 8 đề nghị luận văn học thường gặp
TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tài liệu tổng hợp các môn

 • So sánh lý thuyết Vật lý 12 : https://drive.google.com/file/d/1vODRwqgF_v_TwJHhTHgQja1ieEFEQd1m/view
 • Đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối : https://drive.google.com/file/d/0B8wVelaD8LHqeGl2emlPa3pKQjQ/view
 • Phương pháp giải toán đồ thị : https://drive.google.com/file/d/19rRB3DJRw0vmPEIrU2Hq6hibf5PFz6e7/view
 • Luyện đề Pen I Lịch sử : https://drive.google.com/drive/folders/1Bv9PGGptueQtVY8js4B2yUAfYikDPs1P
 • Hệ thống kiến thức Sinh 12 : https://drive.google.com/file/d/1FnmVvPneNEZEaOuKlPyc6PcUTTbBds_o/view
 • Toàn tập quy đổi Hóa : https://drive.google.com/file/d/1__Y5W0wrOHaF_rK_ppSqTqUB_ZoLH9Nu/view
 • Kĩ thuật giải nhanh Hóa vô cơ : https://drive.google.com/file/d/1nOf6uBr2nHwYShmJULz1944NoYqTe_Pv/view
 • Casio Bí kíp Thế Lực phần 1 : https://drive.google.com/file/d/0B9zVdS-o5DN6Nzg0YnpMTnh0M2s/view
 • Pen C tiếng anh cô Mai Phương : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B5buC2oX9N3kcmFDaFJrOXZ0WlE

 

Xem thêm Khác

Được đề xuất cho bạn

Tải về phần mềm mô phỏng thi lái xe ô tô mới nhất v1.2.2

Phần mềm mô mỏng thi lái xe ô tô là ứng dụng, tài liệu hỗ trợ đắc lực giúp cho học viên ôn…