Học phần mềm CorelDRAW dễ dàng chỉ trong vài giờ

Khóa học này giúp bạn có thể làm chủ phần mềm thiết kế hữu dụng này. Khóa học sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các kiến thức giúp bạn sử dụng thành thạo các công cụ trong CorelDRAW

Yêu cầu của khóa học

  • Có máy vi tính kết nối internet
  • Máy có cài đặt phần mềm CorelDRAW X5 trở lên
  • Khuyến khích đeo tai nghe trong quá trình học

Lợi ích từ khóa học mang lại

  1. Có kĩ năng làm việc trong các công ty quảng cáo, in ấn…
  2. Tự thiết kế mẫu vật thể, tạo hình phục vụ cho ngành Marketing, tiếp thị sản phẩm.
  3. Nhập ảnh từ các chương trình đồ họa khác để sử dụng trong bảng thiết kế của mình.
  4. Hiểu biết và thực hiện các công việc in ấn.
  5. Sử dụng thành thạo CorelDRAW để thiết kế những sản phẩm sáng tạo theo ý mình.

Download [1.3 GB]

Xem thêm Khóa học

Được đề xuất cho bạn

Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java

Bạn sẽ học được gì Tìm hiểu về các chủ đề vị trí quan trọng nhất như DSA, OOP, Phân tích &…