WATERCOLOR TWO-TONE Photoshop

Sáng tạo, bộ cảm hứng sáng tạo cho Photoshop. Làm thiết kế của bạn sống động, phong cách và tươi mới!

Ở đây bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần để tạo ra các thiết kế in ấn, chẳng hạn như áp phích, bưu thiếp, bao bì, vv Các hiệu ứng hoạt động ở độ phân giải 300 dpi. Nếu bạn cần thiết kế cho màn hình hoặc web, chẳng hạn như biểu ngữ cho mạng xã hội hoặc bài đăng, bạn chỉ cần lưu kết quả theo độ phân giải yêu cầu.

WATERCOLOR TWO-TONE Photoshop

Trong files nén này có gì ?

 • Layer Styles:
 • Watercolor Paper Small Texture
 • Watercolor Paper Medium Texture
 • Watercolor Paper Big Texture
 • Pink-Blue Watercolor Effect
 • Green-Aqua Watercolor Effect
 • Green-Yellow Watercolor Effect
 • Green-Purple Watercolor Effect
 • Blue-Red Watercolor Effect
 • Pink-Red Watercolor Effect
 • Red-Purple Watercolor Effect
 • Red-Green Watercolor Effect
 • Pink-Purple Watercolor Effect
 • Blue-Purple Watercolor Effect
 • Pink-Purple Nebula Watercolor Effect
 • Blue-Purple Nebula Watercolor Effect
 • Black Ink Watercolor Effect
 • Purple Ink Watercolor Effect
 • Blue Ink Watercolor Effect
 • Green Ink Watercolor Effect
 • Actions:
 • Wavy Edge Small
 • Wavy Edge Big
 • Isolate BW Image
 • Image To Silhouette
 • Brushes:
 • Cloud Watercolor Brush
 • Banner Watercolor Brush
 • Circle Watercolor Brush
 • Splatter Watercolor Brush
 • Stroke Watercolor Brush
 • 25 PNG Water Drops
 • User Guide.pdf

TẢI VỀ [171 MB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Vector thực đơn thức ăn và quán cà phê

Trong phần này, bạn sẽ thấy 5 files menu “quán cà phê” và “thức ăn nhanh…